Sidsel Olsdatter Bergsjø
-1742

>
ff
Halle Gundersen Bergsjø. Født omkring 1582 i Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Død anslått 1660 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Odelsbonde.
fm
Siri Hansdatter.
mf
Olluff Arnesen Daltorp. Født omkring 1584. Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
mm
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.
f
Olluff Hallesen Bergsjø. Født omkring 1631 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1676 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Odelsbonde.
m
Siri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1632 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1696 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Sidsel Olsdatter Bergsjø. Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Gift 1696 i Løken, Høland (AK) 1 Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre. Gårdbruker.
Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.04.1672 i Trøgstad. 2
Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.08.1747 i Trøgstad (ØF). 3
Lars Frandsen Ruud Østre. Dragon.
Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 07.10.1716 i Trøgstad (ØF). 4
Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.10.1771 i Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.01.1743 i Trøgstad (ØF). 6

Levde 1677 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
    Sidsel kom fra gården Bergsjø i Høland.

    Sidsel og Frans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1698: Lisbet, gift med Arne Gulbrandsen Jensæg, til Fossum i 1716, død i 1776.
1701: Siri, gift i 1724 med Aslach Gulbrandsen Jensæg, død i 1767.
1703: Jørgen, arvet gården, til Sandåker, gift med Helene Gundersdatter Mustorp i Eidsberg,
         død i 1783.
1705: Mari, gift med Berger Gulbrandsen Nordre Sætter i Båstad, død i 1754.
1706: Amund, død 3½ måned gammel i 1707.
1708: Gunhild, gift med I. Nils Gulbrandsen Sørbråte, II. Even Olsen Råsåk, død i 1783.
1710: Ole, overtok Sør-Skjolden i Askim, gift med Tore Jonsdatter Gullerud, død i 1790.
1712: Dorethe, død 16 uker gammel.
1713: Dorothea, skifte 02.10.1765,
                          gift med Berger Olsen Nordre Langsæter,
                          til Kjeserud i Hærland og Dynjan i Trømborg.
1716: Lars, drev gården, gift med Dorte Olsdatter Råsåk i Fet/Løvestad i Båstad, død i 1771.

    1701: «D 2. Advent Baptismus Frans Ruds b. n. Siri». Faddere var Jacob Hersetter, Torger Dahl, Jørgen Hansen, Sophi Hersetter og Ragnil Sentved (Kirkebok nr. 1, folio 281).
    1703: «D. 15 Trin: Baptismus Frans Ruds b.n. Jørgen». Faddere var Svend Næs, Jørgen Hersetter, Sophi Hersetter, Ragnil Sentved og Jde Hersetter (Kirkebok nr. 1, folio 288).
    1705: «D. 4 Trinit Baptismus Frans Ruds b. n. Mari». Faddere var Jacob, Jørgen og Sophie Hersetter, Guri Linto og Da.rthe Hersetter (Kirkebok nr. 1, folio 296).
    1706: «Advent Baptisma Frans Ruds b.n. Ammund». Faddere var Svend Næss, Jørgen og Sophi Hersetter, Ragnil Sentved og Anne Hersetter (Kirkebok nr. 1, folio 302).
    1707: «Dom quadreg (Quinquagésima) Sep(ulti): Frandtz Ruds 2de børn (Kirkebok nr. 1, folio 304).
    1708: «Bapt Domin Palmar Frans Ammondsøn Ruds barn n Gunnild». Faddere var Svend Næs, Jørgen Hansøn Hersætter, Sophi Hersætter, Birgitte Aa..stad og Ide Hersætter (Kirkebok nr. 2, folio 4).
    1710: «Bapt Dom Reminise Frans Ruds barn n: Ole». Faddere var Jakob Hersætter, Jørgen Hersætter, Sophia Hersætter og Torgeir ... Hersætter (Kirkebok nr. 2, folio 15).
    1712: «Babt Dom 1 post Trin. Frans Ruuds barn n: Dorethe». Faddere var Jakob Jørgensøn, Jørgen Jakobsøn Hersætter, Sophie ... ok Mari Hersætter. Dorethe døde 16 uger gammel (Kirkebok nr. 2, folio 33 og 35).
    1713: «Bapt Dom III Adv. Frans Ruds barn n: Dorothea». Faddere var Svend Næs, Jørgen Jakobsøn Hersætter, Sophie Hersætter, .... og Mari Hersætter (Kirkebok nr. 2, folio 44).
    1716: «Fest Mich (29.9) Cop Arner Guldbrandsøn Jønsæg och Lisbet Frans Datter Ruud» (Kirkebok nr. 2, folio 68).
    1728: «Teft Annunciat Maria Fæstet Dragun Berger Gulbrandsen Nordre Sætter og Maren Frantsdatter Ruud». Forlovere er Ségneur Jørgen Hansøn Hersætter og Ole Siøpharsøn Søndre Sætter (Kirkebok nr. 3, folio 25).

    Sidsel døde i 1742, hennes alder oppgis ikke:
«Sepulti: Frands Ruds Qvinde Sidsel Hellig Tre Kongers dag» (i 1743).

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

    Skiftet er innført i panteboken 31.12.1743:


    "
Pantebok Heggen og Frøland nr 4, 1731-45, folio 411a-411b.

    «Vi Underteignede afgangne nu Salig og i Herren hensovedt Sidsel Olsdatter samtlige arvinger Nemlig
Jeg Jørgen Frandtsen Sandager, ældste Broder ... som aasæderet og odelsretten til gaarden Ruud i Trøgstad Præstegield eftter loven tilkommer,
Jeg Ole Frandtsen Anden Broder i Aschim Sogn paa Schiollen boende,
Jeg Lars Frandtsen Ruud yngste Broder ... benevnte Trøgstad Præstegield Boende,
Jeg Lisbet Frantsdatter, gift med Arne [Gundersen] Fossen(?)
                                      boende i Trømborg annex til Edsberg Præstegield,
Jeg Siri Frantsdaater, gift med Aslach Gulbrandsen Jensæg i Trøgstad Præstegield,
Jeg, Mari Frandtsdaater, gift med Berger Gulbrandsen Sæter i Baastad annex,
Jeg, Gunild Frandtsdaater gift med Niels Gulbrandsen Braate i Trøgstad Sogn, og
Jeg, Dorte Frandtsdaater gift med Dragun Berger Olsen Keiserud, ved velbaarne
                                        Hr. Oberst Lieutenant: Fremmens(?) allernaadigste anfortroede Compagnie.
Kiendes og hermed for alle og eenhver Witterlig giør at vi som myndige arvinger angaaende den arv vi samtlige ... at vores levende fader Frands Amundsen Ruud efter voris salig Moder bemelte Sidsel Olsdatter i følge af loven tilfalden ere ... Endige og Veelforligte med Hinanden Saaledes at hver broder ... arv 400 Rdl og hver Søster 200 Rdl. som giør tilsammen den summa 2000 - 2000 Riksdaler - samt Eere Bestaaende udj følgende.
Ældste Broder bemelte Jørgen Frandtsen hand tilkomme efter den imellem os .... .... ... 16 lispund tunge udi benevnte gaard Ruud for 240 Rdl. med tillige Aasædet over halve gaarden .....».

    Det holdes så skifte etter hennes eldste sønn, Jørgen på Sandager:
    «Eet Skifte Brev forrettet etter Jørgen Franssøn Sandager og Hustru Helle Gundersdatter Forlangende den 9 April 1767 imellom deres sammenavlede 5 børn, effter hvilket deres i blant Jordegods var Ejende effter Skiftebrev af 31. Dec. 1743 ..gaard Ruud i Trøgstad Præstegield af Skyld 16 lispd Tunge med bøxel, som og ... til Datteren Anne Jørgensdatters Mand, Nils Arnesen Buer er udlagt for 900 Rdl».

    I 1771 selger så Nils Arnesen de 16 lispund i Ruud Østre til Lars Fransen som var brorsønn til hans svigerfar. 7

 

  1. Johan Garder: Et velstandsbo i Høland i 1677, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 71.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati» og «Indroductæ», folio 145 og 146.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptis et Sepulti», folio 169.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Babt.», folio 68.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 198.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 147.
  7. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 411; nr. 6, 1761-1787, folio 197. Johan Garder: Et velstandsbo i Høland i 1677, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 71. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 120. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 155. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 484-485, 506-507, 595.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26