Lars Frandsen Ruud Østre
1716-1771
Dragon.

>
ff
Amund Børgersen Nadem Søndre/Næs Søndre. Født omkring 1634 på Nadem Søndre, Løken, Høland (AK). Død 1689 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Dorte Fransdatter Torp. Født omkring 1627. Død 1711 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
mf
Olluff Hallesen Bergsjø. Født omkring 1631 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1676 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Odelsbonde.
mm
Siri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1632 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1696 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
f
Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre. Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF). Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Sidsel Olsdatter Bergsjø. Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).

Lars Frandsen Ruud Østre. Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Dragon.
Gift 04.06.1743 i Trøgstad (ØF) 1 Dorte Olsdatter Løvestad. Født 1721 på Raasok, Fet (AK).
Døpt 24.06.1721 i Fet (AK). 2
Død 1772 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.04.1772 i Trøgstad (ØF). 3
Frants Larsen Ruud Østre. Reservedragon.
Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 26.02.1753 i Trøgstad (ØF). 4
Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1787 i Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Dragon.
Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 07.10.1716 i Trøgstad (ØF). 6
Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.10.1771 i Trøgstad (ØF). 7

    Lars ble født i 1716:
«Bapt D 7 Octobr. Frans Ruuds barn N. Lars».
Faddere var «Jørgen Hanssøn ok Jørgen Jakobsøn Hersætter, Sophie Hersætter, Anne Dahl, Maren Jakobs Datter Hersætter».

    Lars og Dordi giftet seg i 1743:
«Dragon Lars Frandsen attest fremlagt fra Oberst Lieut. French med pige Dorthe Olsd. Løvestad.
Sp. Halvor Berger, Lars Rova».

    04.10.1771 kjøpte Lars Fransen Ruud 16 lispd. i «Dragon qvarteret Ruud i Baastad Præstegield med bøxel og alle andre tilliggende hærligheter» av Niels Arnesen Corum i Rakkestad for 1150 rdl. Niels var svigersønn til Jørgen, bror til Lars, som hadde arvet Ruud Østen etter farens død:
  «Underskrevne Niels Arnesen Corum af Rachestad Præstegield tilstaar og hermed for alle giør vitterligt, at jeg velbekandt, og med min Kiære Hustrues viende og Samtyke haver solgt skiødt og afhendt, ligesom jeg og herved fra mig, Hustrue og ... Selger, Skiøder og aldeles afhender, min paa hustru Anne Jørgensdatters veigne ... og hende Arvelig tilfoldne halve gaard Dragun Qvarteret Ruud i Trøgstad Præstegield samt med et under gaarden liggende Qværenebrug skylder aarlig 16 lispd. Tunge med bøxel til den velforstandige Dannemand Lars Fransøn Ruud hands Hustru, deris Børn og arvinger for hvilken halve gaard ....
... haver betalt mig den Summa 1150 Rdl.».

    Lars druknet kort tid senere:
1771: «18de Octbr Lars Rug som druknede i sin qverne So... gl. 54». 8

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Trolov. og Viede», folio 96.
  2. Kirkebok Fet nr. 1: «Døbe Bog», kirkeboken er ikke paginert.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 199.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 10.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde og Begr.», folio 97.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Babt.», folio 68.
  7. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 198.
  8. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 278. Johan Berger: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 120.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26