Siri Hansdatter

>
       
   
Gift Halle Gundersen Bergsjø. Odelsbonde.
Født omkring 1582 i Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Død anslått 1660 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Olluff Hallesen Bergsjø. Odelsbonde.
Født omkring 1631 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1676 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Levde 1616.
Levde 1653 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
    Siri og Halle hadde følgende barn (minst):
Ca. 1603: Halle, til Saxegaard, død etter 1666.
Gulbrand, overtok Bergsjø, gift med Kari Alfsdatter Søegaard i Øymark, skifte 14.09.1653.
Ca. 1631: Olluff, overtok Bergsjø etter sin bror, gift med Siri Olsdatter Daltorp, skifte 26.02.1677.
En datter gift med Halvor Gundersen Stomperud.
Erich, til Løren, død ca. 1646.

    Hun nevnes i tingboken for 1677 i forbindelse med ett makeskifte mellom hennes mann og Nils Gukild i 1653.

    Siri arvet antagelig Bunes på Setskog og den part i Yddersbotn som Halle var eier av. 1

 

  1. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 210. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 528, 545, 595, 597. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 138.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26