Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng
1781-1855
Husmann.

>
ff
Lars Frandsen Ruud Østre. Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Dragon.
fm
Dorte Olsdatter Løvestad. Født 1721 på Raasok, Fet (AK). Død 1772 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
mf
Ellev Olsen Sæther Søndre. Født 1724 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 23.11.1801 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Dragon, gårdbruker.
mm
Siri Nicolausdatter Melleby. Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Frants Larsen Ruud Østre. Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Reservedragon.
m
Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).

Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK). Husmann.
Gift 22.09.1803 i Løken, Høland (AK) 1 Mari Andersdatter. Født 1765 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 01.09.1765 i Løken, Høland (AK). 2
Død 1809 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Begravet 06.10.1809 i Løken, Høland (AK). 3
Gift 21.07.1810 i Løken, Høland (AK) 4 Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 28.11.1784 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 07.02.1863 i Løken, Høland (AK). 6
Ole Olsen Garsrudplassen. Husmann.
Født 16.03.1811 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 24.03.1811 i Løken, Høland (AK). 7
Død 25.02.1839 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Begravet 03.03.1839 i Trøgstad (ØF). 8
Frants Olsen Sandem. Husmann på Vandogg.
Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK).
Døpt 25.01.1814 i Løken, Høland (AK). 9
Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). 10
Begravet 12.12.1902 i Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Husmann.
Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 04.02.1781 i Trøgstad (ØF). 11
Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 21.07.1855 i Løken, Høland (AK). 12

    Da Ole ble døpt var følgende faddere: Helwig Sendtvedt, Gunild Sæter, Halvor Sendtvedt, Berger (Ellevsen) Sæter og Kirsten Legsrud (Langsrud(?)).

    Ved folketellingen i 1801 var Ole ugift, 21 år gammel og dragon. Han bodde på Østre Rud med sin mor og hennes andre mann, Jan Nilsen.

    Hans mor døde samme år. Ved skifteoppgjøret etter henne fikk Ole utbetalt Rdl. 341-1-23 1/9 av sin stefar.

    «Ole Frantsen Ruud» giftet seg med enken Mari Andersdatter den 22.09.1803:
«Løken d 13de aug begierer Dragon Ungkarl Ole Frantsen Ruud af Tryghstad Prestegield at ville indlate sig i Ægteskab med Enken Mari Andersdatter Komnes. Copul d. 22 sept.»
Forlovere var Ole Olsen Gremsrud og Jørgen Torkilsen Knold.

    Mari døde allerede i 1809, 44 år gammel.

    Da Ole giftet seg med Gunild i 1810 oppgis han å være «Enkemand og Dragon», han bodde fortsatt på Komnes. Forlovere var Reier Komnes og Christopher Rud.

    Påtegning på skiftebrevet etter Ole Olsen Hvammer datert 30.08.1813 viser at Ole Frantsen er svigersønn til Ole Olsen og Marthe Johannesdatter Hvammer:
«Ligesaa er jeg underskrevne som gift med Ole Hvammers yngste Dater Gunild Olsdr i følge No. 27 i dette Skifte Rdl. 99-4-2 4/5 betalt hvorfor quittered til Eiendom ... og Halvfems (?) ... Rigsdaler ... 4/5 skilling som utlagd i Jordegodset.
Hvammer den 30de Aug 1813 paa min Kones Wegner Ole Frantsen Komnes med iholden Pen.
Til Witterlighed: Even Hansen Sukken. Ole Nilsen Mellegaard begge med iholden Penn».

    21.07.1814 solgte Ole og de øvrige arvinger sine andeler i gården Hvammer til deres svoger Berger Olsen. Ole og Gunhild fikk da utbetalt 500 nye riksbankdaler.

    Mellom 1817 og 1820 må familien ha flytte til en av Vestreng gårdene. Det er vel mulig at noen av barna til Ole Evensen og Mari Andersdatter har ønsket å overta gården som del i sin farsarv. Vestreng var også den gården som Ole Evensen kom fra. Oles første hustru var enke etter Ole Evensen.

    Martha Olsdatter Jørud ble konfirmert 15.10.1834, 14¼ år gammel. Hennes foreldre oppgis å være Ole og Gunnild Jørud og Martha er født på Jørud. I dåpslistene er det ikke funnet noen Martha, datter til Ole og Gunnild Jørud omkring 1820. Det er derfor grunn til å anta at Jørud er en plass under en av Westreng-gårdene og at det er «vår Marte Maria» som ble konfirmert i 1834.

    I et brev hans oldebarn, Kristian Nygaard, skrev til sin niese, Marit Helene Lovise Nygaard, forteller han:
    «Bestefars foreldre har nok flyttet flere gange og bodd flere steder i Høland og Båstad. De har også bodd på Seter i Båsta. I min mors (Anne Lovise Frantsdatter, født 1850) oppvekst bodde familien på Olbergen i Høland og fars familie i Eidsberg. Det var en del omgang mellom bestefars slekt i Høland og hans familie i Eidsberg. Husker mor fortalte at hun og hennes søster gikk tilfots for å besøke.»

    «Huusmand Ole Frantsen» døde på Olbergenga - «Sør-Engen under Olberg» - i 1855, 75 år gammel. 13

 

 1. Kirkebok Høland nr. 6, folio 217: «Trolovede og Copulerede».
 2. Kirkebok Høland nr. 4, folio 100: «Fødde».
 3. Kirkebok Høland nr. 6, folio 200, nr. 331: «Døde».
 4. Kirkebok Høland nr. 6: «Anmeldt til Ægteskab», folio 263, nr. 13.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 1.
 6. Kirkebok Høland nr. 11: «D. Begravede og Dødfødte», folio 322, nr. 7.
 7. Kirkebok Høland nr. 6, folio 129, nr. 31: «Fødde».
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 6: «Døde Mandkjøn», folio 238, nr. 12.
 9. Kirkebok Høland nr. 6: «Fødte», folio 148, nr. 18.
 10. Kirkebok Eidsberg nr. I14, 1902-19, «E. Døde», folio 252.
 11. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døpte», folio 100.
 12. Kirkebok Høland nr. 10: «D. Begravede og Dødfødte», folio 305, nr. 66.
 13. Kirkebok Høland nr. 6: «Trolov. og Viede», folio 217, nr. 12. Folketellingene for 0113 Trøgstad og 0214 Høeland i 1801. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 676 og 681.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26