Siri Nicolausdatter Melleby
1724-1804

>
ff
Berger Gulbrandsen Ringstad Nordre. Født omkring 1618 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1693 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Steen Madsen Melleby. Født omkring 1647 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF). Død 1727 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Gro Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1714 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Nicolaus Abraham Bergersen Melleby. Født 1685 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1765 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Thore Steensdatter Melleby. Født omkring 1684 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1761 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).

Siri Nicolausdatter Melleby. Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 13.01.1749 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Ellev Olsen Sæther Søndre. Dragon, gårdbruker.
Født 1724 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 30.01.1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 23.11.1801 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 25.11.1801 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 29.09.1752 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.11.1801 i Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.04.1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 03.06.1804 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

Levde 1749 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
Levde 1754 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    1724: «Fest Viridium (antagelig Skjærtorsdag) Døbt Claus Mellbyes barn Siri. Faddere var Ingebret Ringstad, Gunnar Østbye, Rønno.d (?) Aas, Anne Aas og Aase Ringstad.

Siri Niclasdatter, datter på Meelbye, ble konfirmert i 1740, 16 år gammel.

Hun bodde på Mellegaard da hun giftet seg i 1749.

    Siri og Ellev hadde følgende barn (minst):
1749: Thore.
1751: Sjøfar, død i 1758, 7½ år gammel.
1752: Berte, til Østre Ruud, gift med I. Frantz Larsen, II. Jan Nilsen.
1754: Berger.
1757: Ole, død kort tid etter fødselen.
1758: Gunild, død 1 år gammel.
1758: Anna, Gunilds tvillingsøster, antagelig død ung.
1761: Inger, gift med Jørgen Reiersen Brøshollen.
1763: Gunil, gift med Jørgen Hansen Qvakestad.
1765: Kirsti, gift med Ole Nielsen Hoff.

    1749: «Dom XXIII: Døbt Ellef Olsen og Siri Clausdaatters barn, nafnl. Thore». Faddere var Hans Christensen, Peder Olsen, Ingeborg Jolhumsdaatter, Rønnow Findsdaatter og Martha Andersdatter (Kirkebok nr. 3, folio 185).
    1751: «Die Annunciat: Døbt Ellev Olsen og Siri Clausdaatters barn, navnl. Siøphar». Faddere var Hans Christensen Fiøs, Berger Torgiersen, Elli Ericsdaatter, Martha Joensdatter og Anna Torgiersdaatter Fiøs (Kirkebok nr. 4, folio 5).
    1754: «Die St. Michaelis: Døbt Ellev Olsen Sætter og Siri Clausdaatter deres barn N. Berger». Faddere var Hans Christensen Fiøs, Peder Sætter, Ingeborg Jochumsdatter, Rønnov Findsdatter og Anna Torgiersdatter (Kirkebok nr. 4, folio 13).
    1757: «Dom Jubilate: Begravet Ellev Sætters hjemmedøbte, og efter fødselen Bap død barn N. Ole» (Kirkebok nr. 4, folio 186).
    1758: «Die Viridium: Døbt Ellef Olsen Sætter og Siri Clausdatter, deris 2de tvilling Børn N. Gunild og Anna». Faddere var Hans Christensen, Gulbrand Torgiersen, Ingeborg Jochimsdatter, Kari Clausdatter, Kari Andersdatter, Ole Gulbrandsen, Ole Torgiersen, Thore Oldatter, Siri Nilsdatter og Mari Olsdatter (Kirkebok nr. 4, folio 23).
    1759: «Dom 3tie Pentec (Pinsedag): Begravet Ellev Sætters Tvilling B. N. Gunel 1 aar 10 uger» (Kirkebok nr. 4, folio 188).
    1761: «St. Hans Dag: Døbt Ellef Olsen Setters Pigebarn ved Nafn Inger». Faddere var Hans og Gulbrand Fiøs, Thore Ruud, Kari Ormo og Martha Fiøs (Kirkebok nr. 4, folio 34).
    1763: «3. Juledag: Døbt Elef Sætters B. med N. Gunild». Faddere var Kari Flotten, Kari Ormo, Kari Hammer og Christer Flotten(?) (Kirkebok nr. 4, folio 40).
    1765: «Dom 25 Trinit: Døbt Ellef Sæthers Barn ved Nafn Kirsti». Faddere var Gulbrand Fiøs, Gd. Christer Graf, Lisbet Fiøs, Thore Christensdatter Graf og Thore Larsdatter ibid (Kirkebok nr. 4, folio 45).

    Ved folketellingen i 1801 var Siri 77 år gammel og blind.

«Siri Clausd. Sæter» døde i 1804, 80 år og 1 måned gammel. 8

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Trolov. og Viede», folio 102.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 11.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 114.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 9.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 10; «Døde», folio 114.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 12.
  7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 116.
  8. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Konfirmerte», folio 109, nr. 35. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26