Frants Larsen Ruud Østre
1753-1787
Reservedragon.

>
ff
Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre. Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF). Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Sidsel Olsdatter Bergsjø. Død 1742 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
mf
Ole Olsen Raasok/Løvestad. Født omkring 1695. Død 1751 på Løvestad, Trøgstad (ØF). Bonde.
mm
Kirsti Ottersdatter Raasok.
f
Lars Frandsen Ruud Østre. Født 1716 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 1771 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Dragon.
m
Dorte Olsdatter Løvestad. Født 1721 på Raasok, Fet (AK). Død 1772 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).

Frants Larsen Ruud Østre. Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Reservedragon.
Gift 28.01.1773 i Trøgstad (ØF) 1 Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 29.09.1752 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.11.1801 i Trøgstad (ØF). 3
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Husmann.
Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 04.02.1781 i Trøgstad (ØF). 4
Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
Begravet 21.07.1855 i Løken, Høland (AK). 5

Biografi - Biography

Reservedragon.
Født 1753 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Døpt 26.02.1753 i Trøgstad (ØF). 6
Død 23.02.1787 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1787 i Trøgstad (ØF). 7

  "

    Da Frantz ble døpt var følgende faddere: Holm Hansen ???, Hans Gunnersen Fageraas, Margrethe Sørensdatter Sendtved, Christine Olsdatter Sendtved og Anna Hansdatter Aarstad.

    Frants ble konfirmert 06.05.1770, 17 år gammel. Året etter døde hans far i en drukningsulykke. Hans mor døde så i april 1772, kun 51 år gammel.

    Samme måned, den 25.04.1772, overtok Frantz bygselen over 16 lispund i gården av Hans Wang som representerte Fattighuset i Christiania:
    «Jeg underskrevne Hans Wang Kiøb og handels-Mand her i Christiania samt ..steded Forstander for det gamle Fattig-huus sammesteds, kiendis og hermed witterlig giør, at jeg stæd og Fæsted, og som jeg og hermed paa forlangende udi Fast Bøgsel welagte Frans Larsen Stæder og Fæster gaarden Ruud udi Trøgstad Sogn beliggende der skylder til ... meldte Fattig Huus 16 lispd. Siger Sixten lispund .... Meel hvilken Skyld den ... Bortbøxler Lars Frandsen og hustru, som nu begge ere døde, forn brugt. Saa skal da forandnevnte Frans Larsen herefter nyde, bruge og beholde anmeldte gaard Rud med all den herlighed, Skov og Wand med og uden Gierde, som nu tilligger og af Arilds tid tillagt haver, ej noget deraf undtagen saalænge hand svarer og avtaler alle de af gaardenn Allernaadigst paabudne Kongelige Skatter og Rettigheder, desligste til ynnest Fattig-huus den deraf i rette tid gaardens Aarlige Landskyld og sig ellers i allemaader forholder som leilending med sin landherre vel sammer, forbedrer og holder gaardens Ager og Eng samt Huse Bygninger i forsvarlig og paadlagelig stand ...».

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 8, 1784-1789, folio 407.

    Da «Reserve Dragon Frantz Larsen Rud» giftet seg med «pigen Berte Ellefsd. Sætter» i 1773 var Niels Hof og Ole Sluppen forlovere.

    01.03.1776 lånte Frantz 175 Rdl. av Gulbrand Torgersen Fiøs mot pant i 10 lispund i Østre Ruud. Obligasjonen ble avlyst 11.07.1788.

    Frantz Larsen Ruud døde i 1787 kun 34 år gammel.


    «Skifte Forretning efter afgangen Frans Larsen paa Ruud østre i Trøgstad Præstegield» begynte 19.03.1787 og ble avsluttet 02.06.1787:
    «Bartholomæus Fædder Munch Kongelig Majt. Justitj Raad og Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør Witterligt:
    At Anno 1787 den 19de Martj blev Skifte Retten sadt paa gaarden øster Ruud i Trøgstad Præstegield udj Stærboet efter sammesteds den 23 Feb. næst forhen ved Døden afgangen Mand Frans Larsen, for at Registere og vurdere ... Stærboes Løsøre et Løse og Faste Ejendommer til paafølgende Skifte og Deeling i mellom Enken Berthe Ellefsdatter paa den ene Side og paa den anden Side Deres i Ægdeskab sammen aflede 2de Børn og Sønner neml.
Ælste Søn Lars Fransen Hiemme 12 Aar gl.
Anden Søn Ole 6 Aar gl. ligesaa Hiemme.
Her formelte Angav Enken Sig at være Frugtsommelig, ... et 2de umyndiges ... var Nærværende deres Fasters Mand Niels Olsen Store Hoff, som blev paalagt at tilsee deris Beste paa forsvarlig maade. - Saa var og nærværende Enken, forbemelte Berthe Ellefsdatter med antagen Laugverge Hendes Fader Ellef Olsen Sæter ...
....
    Jordegods.
Gaarden Øster Ruud som er ... skyld i alt med underliggende Qværn Brug 1 Skippd. 12 Lispd. deraf Ejer de Fattige i Christiania 16 Lispd. som den afdøde haver i Bøxel de øvrige 16 Lispd. tunge er ejende. Skiødt fra Niels Aamodts Sønner ... Tinglyst 30 Octob 1771 medtaget til ...». 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Trolov. og Viede», folio 145.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 9.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 10; «Døde», folio 114.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døpte», folio 100.
 5. Kirkebok Høland nr. 10: «D. Begravede og Dødfødte», folio 305, nr. 66.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 10.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde og Begr.», folio 97.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Konfirmanter», folio 136. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 296 og 357. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 8, 1784-1789, folio 407.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26