Ellev Olsen Sæther Søndre
1724-1801
Dragon, gårdbruker.

>
ff
Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre/Sæther Søndre. Født omkring 1645 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Død 1693 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
Siri Olluffsdatter Hoel Store. Født omkring 1645 på Dæli, Askim (ØF). Død 1690 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
mf
Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre. Født 1661 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1747 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Berthe Pedersdatter Sæther Nordre. Født 1669 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1733 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Ole Sjøfarsen Sæther Søndre. Født 1678 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1756 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Tore Gudbrandsdatter Linto/Sæther Nordre. Født 15.02.1697 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1743 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Ellev Olsen Sæther Søndre. Født 1724 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 23.11.1801 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF). Dragon, gårdbruker.
Gift 13.01.1749 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Siri Nicolausdatter Melleby. Født 1724 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 13.04.1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1804 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 03.06.1804 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Berte Ellevsdatter Sæther Søndre. Født 1752 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 29.09.1752 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1801 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.11.1801 i Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Dragon, gårdbruker.
Født 1724 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 30.01.1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 23.11.1801 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 25.11.1801 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

    1724: «Dom 4 post Epiph. Døbt Ole Siøpharsen Søndre Sætters barn n. Ellev. Faddere var Lieut: Eimhaus, Capit. Armis Eimhaus, Sigri Fiøs, Gunnild T..i og Elli Gulbrandsdatter Sætter.

    Ellef ble konfirmert i 1739, 15 år gammel. Samtidig ble hans eldre bror, Siøfar som da var 17 år konfirmert.

    Da «Dragun Ellef Olsen Sætter (Tilladelses Seddel fra Capitain Petersen fremviist)» giftet seg med «pigen Siri Clausdatter Mellegaard» var Torgier Fiøs og Amund Biørnestad forlovere.

  "
Folketellingen i 1801, folio 349a.

    Ved folketellingen i 1801 bodde Ellev og Siri hos deres sønn Berger (46 år) på Sæter sydre. Ellev var da 77 år gammel. Berger som var «bonde og gaardbeboer» og hans hustru Ane Ingemunsdatter (42 år) hadde ellers hos seg sin sønn Christian (7 år) og følgende tienestefolk: Anders Olsen (35 år), Axel Olsen (30 år), Amun Arnesen (26 år), Ingebor Mattisdatter (37 år), Tore Olsdatter (23 år) og Kari Olsdatter (17 år), alle ugifte.

    Ellev døde i 1801, 77 år og 11 måneder gammel.


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1797-1807, folio 289b.

    «Schifte Forretning efter Ellev Olsøn paa Gaarden Søndre Sætter i Baadstad Annex Trøgstad Prestegield begyndt d: 8 December 1801 Sluttet 31te Juli 1802.
Nicolaii Storm Riegels Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør witterligt at Aar 1801 den 8de December en SkifteRet er Sadt paa Gaarden Sætter Søndre i Baadstad Annex til Trøgstad Prestegield beliggende for at Registere og Vurdere hvad løsøre med meere den der den 23de Novbr. D: A: afdøde gaardsmand Ellef Olsen haver efterladt Sig. Nærværende Som Vurderingsmend de 2de dertil af fogden ud... som Laugrettismend Trond Hansen og Amund Gulbrandsen ... før Sterboe Enken Sigrie Nicolaisdatter der befantis Syg og Sængeliggende mødte hendis myndige Søn og Laugværge Berger Ellofsøn Sæther der anmeldte at den afdødes og ... med Enckens Arvinger er følgende
    1. Berger Ellefsøn,
    2. Datteren Tore Ellevsdatter Gift med Gulbrand Olsen,
    3. Datteren Berthe Ellevsdatter død og efterladt sig 5 børn awlet i 2de Egteskab
        med afdøde Frantz Larsen 2de Sønner og 1 datter navnlig
            Lars Frantzen Kierkebye 26 aar Gammel som er tilstæde,
            Ole Frantzen 21 aar Gl: tilstede,
            datteren Dorthe Frantzdatter 14½ Aar Gl: som var tilstede,
        I Andet Egteskab med Jan Nielsøn 2de Sønner
            Eldste Søn Frantz Jansøn 13 Aar Gammel,
            Yngste Søn Niels Jansøn 6 aar gammel,
                begge tillige med halv Søster hiemme hos
                bemelte Jan Nielsen Rud Østre i Trøgstad
    4. Datteren Inger Ellevsdatter gift med Jøren Reiersøn Brøshollen der blev anmeldt Syg,
    5. Datteren Gunil Ellevsdatter, gift med Jørgen Hansen Qvakestad nu tilstæde,
    6. Datteren Kiersti Ellevsdatter gift med Ole Nielsen Hoff som var nærværende,
Ole Nielsen som H.. blev ... sat til Curator for Datter Sønnen(?) Ole Frantsøn og Berger Ellevsøn Sætter samt Jan Nielsen Ruud til værge der for umyndige Dorthe Frantzdatter og den anden for sine 2de umyndige sønnesønner.
....». 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Trolov. og Viede», folio 102.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 12.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 116.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Fødte og Døbte», folio 9.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Fødte og Døbte», folio 10; «Døde», folio 114.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 11.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 114.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Konfirmerte», folio 108, nr. 13. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 290.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26