Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre
-(..1662)

>
ff
Gunder Evensen Bøen Nordre. Odelsbonde.
     
f
Odd Gundersen Bøen Nordre. Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF). Odelsbonde.
m
Aaste Bøen Nordre.
Gift Helge Tordsen Anundbye. Odelsbonde.
Født omkring 1572 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død før 1653 på Anundbye, Øymark (ØF).
Even Helgesen Haraldstad Øvre. Gårdbruker.
Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).

Biografi - Biography

Død før 1662.

Levde 1600.
    Gjertrud var fra Bøen Nordre, Aremark.

    Hun og Helge hadde følgende barn (minst):
Ca. 1615: Tord, til Jaren, gift med Ingeborg Iversdatter Haraldstad, død etter 1683.
Marte, gift med Jens Zypriansen Tøien i Løken, Høland, levde i 1679.
Ca. 1617: Even, til Haraldstad, gift med Ingeri Olsdatter Daltorp i Hemnes, Høland, skifte 21.09.1677.
Ca. 1630: Thorsten, overtok Anundbye, gift med Marte Olsdatter Daltorp.

    "
Odelsskatt 1652. Marker fogderi, Aremark sogn, Øymark annex (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 6, legg 3, litra A, bilde 5).

    Gjertrud drev gården som enke i 1652.
    «Oddels Skatte Register Udi Jide Och Marcher 1652» viser
«Øfnesmarch - Øyemarck Annexa.
Enncken Anunbye ehr Eigendes
    i forn. gd. Hunn beuger och Besider - 1˝ schippund fri.
    Udj Saltstrogenn i Høeland - 14 Lispund.
    Udj Stompperøed - 1 Lispund 1 Remaal».

    "
Kontribusjonssskatt 1661. Marker fogderi, Aremark sogn, Øymark annex (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 8, legg 5, folio 26a).

    Sønnen Thorstten betalte kontribusjonsskatten i 1661:
«Øyemarch Annexa. - Fulde Gaarde.
 Anundbye Tosten paaboer,
    schylder till bunden Pund 1˝.
    Till øiemk Kierche skind 2.
Bygger ... Amund Byes Arffuinger.
Skatt: 4˝ dr:» 1

 

  1. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26