Aaste Bøen Nordre

>
       
   
Gift Odd Gundersen Bøen Nordre. Odelsbonde.
Død omkring 1650 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.

Levde 1585.
Levde fra 1607 til 1655 på Bøen Nordre, Aremark (ØF).
    Aaste og Odd hadde følgende barn (minst):
Ca. 1607: Niels, overtok Bøen, gift med Gunhild Haraldsdatter Gunneng i Øymark, død 1668.
Gjertrud, gift med Helge Tordsen Anundbye, død før 1662.

    Åste levde i 1655. 1

 

  1. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26