Tore Evensdatter Haraldstad Øvre
1654?-1714

>
ff
Helge Tordsen Anundbye. Født omkring 1572 på Anundbye, Øymark (ØF). Død før 1653 på Anundbye, Øymark (ØF). Odelsbonde.
fm
Gjertrud Oddsdatter Bøen Nordre. Død før 1662.
mf
Olluff Arnesen Daltorp. Født omkring 1584. Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
mm
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.
f
Even Helgesen Haraldstad Øvre. Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF). Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF). Gårdbruker.
m
Ingeri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1620 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1687 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).

Tore Evensdatter Haraldstad Øvre. Født omkring 1654 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF). Død 1714 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Gift Erich Hansen Mysen Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1642 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Død 1719 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 05.03.1719 i Folkenborg, Eidsberg (ØF). 1
Randi Erichsdatter Mysen Søndre.

Biografi - Biography

Født omkring 1654 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Død 1714 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 17.02.1714 i Folkenborg, Eidsberg (ØF). 2

    Tores mor var fra Daltorp, Høland. Hun var dermed muligens langt ute i slekt med Kjeserudfolka i Eidsberg. Hennes morfars farmor var Åsa Torkildsdatter som kan ha vært søster til Halle Torkildsen Botner.

    Tore og Erich hadde barna:
Ca. 1682: Marte, gift med Lars Taraldsen Hotvet/Sø-Mysen, død i 1746.
Ca. 1684: Even, til Sø-Langnes/Sø-Mysen, gift med Ulvild Amundsdatter Sandåker i Rakkestad,
                død i 1717.
Ca. 1687: Peder, til Søndre Langnes, gift med Margrete Villumsdatter Sletner, død i 1717.
Ca. 1692: Hans, død ung.
Ca. 1694: Christen, gift med Dorte Gundersdatter Mortvet, død i 1727.
Randi, gift med Lars Størkersen Sletner, oppga boet i 1764.
Ca. 1695: Anne, gift med Amund Olsen Lysåker, død 1723.

    Tore døde i 1714:
«Dom Invocavit d 17 Febr. Thore Erics Mysen 60 aar».

    På skiftet etter Tore var det 75 rd. i kontanter og dessuten mange sølvgjenstander, bl.a. et stort beger på 7 lodd (113 gram). (Skifte 26.10.1717.) 3

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 131.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 62.
  3. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 373. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 26. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 686. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 477-478, 489, 498, 585-586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26