Ingeri Olsdatter Daltorp
1620?-1687?

>
ff
Arne Olluffsen Daltorp/Sandager. Død omkring 1646 på Sandager, Rakkestad (ØF). Gårdbruker.
  mf
Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
f
Olluff Arnesen Daltorp. Født omkring 1584. Død omkring 1666 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
m
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.

Ingeri Olsdatter Daltorp. Født omkring 1620 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK). Død omkring 1687 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Gift Even Helgesen Haraldstad Øvre. Gårdbruker.
Født omkring 1617 på Anundbye, Øymark (ØF).
Død omkring 1677 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Tore Evensdatter Haraldstad Øvre. Født omkring 1654 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
Død 1714 på Mysen Søndre, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 17.02.1714 i Folkenborg, Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1620 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Død omkring 1687 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).

Levde fra 1677 til 1685 på Haraldstad Øvre, Rakkestad (ØF).
    Ingeri var fra Daltorp, Høland.

    "

    Hun og Even hadde følgende barn (minst):
Ca. 1653: Tore, gift med Erich Hansen Sø-Mysen, død i 1714.
Ca. 1655: Helge, til Grimstad og Haraldstad i Rakkestad, gift med Siri Pedersdatter Skjøltorp,
                død i 1736.
Arne, til Grimstad, gift med Ragnhild Pedersdatter Skjøltorp i Rakkestad, skifte 08.12.1719.
Anne, gift med Tosten Rasmussen Tøften i Os, Rakkestad, død før 1688.
Gjertrud, gift ca. 1688 med Ole Pedersen Skjøltorp, levde i 1736.

    Ved skiftet etter hennes manns død i 1677 ble Ingeri og hennes barn enige om følgende ordning:
    «Moderen skal i sin liffs tid beholde ald godtzet, oc effter hendes død, eller naar hun det ikke lenger will haffve, det dennem imellem skiftis, broder til broder oc søster til søsters lod.»

    Ingeborg Iversdatter Haraldstad, hustru til Evens bror Tord, arvet Haraldstad ved hennes fars død i 1629. I 1683 fikk Ingeri odelsskjøte på Haraldstad. Det tidligere gjeldsbrev av 28.02.1668 med pant i gården Jaren ble slettet, og Tord med hustru Ingeborg fikk 50 rd. for odelsretten (Bygdebokarkivet i Rakkestad).

    "
Tingbok Rakkestat nr. 30, 1685, folio 13b.

    Tinglysning 09.07.1685 (Rakkestad tingbok nr. 30, folio 13b):
    «Dernest Tinglyst et Shiøde og Kiøbe Breff aff Tord Jaren i Marcher, Sampt Hanß Børn Adsted till hanß Broders Hustrue Ingerj Sl: Euin Haraldstad, Angaaende samme Gaard Harelstad shyldende - 1½ shipp: - 3½ Lißppd for penge 270 Rixdlr
        Daterit Jaren d = 5 Febr: Anno = 1685».

    Skifte etter Ingeri ble avholdt 05.04.1687. 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 62.
  2. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 16-25. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 545.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26