Martha Gundersdatter Aas
1625?-1697

>
       
f
Gunder Aas. Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker, skyss-skaffer.
m
Siri Aas. Født omkring 1587. Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).

Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625. Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 1645 1 Anders Andersen Skinneberg. Død 1654 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.09.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Gift 29.04.1655 i Båstad, Trøgstad (ØF) 3 Lars Madsen Skinneberg. Gårdbruker.
Født omkring 1635.
Død 1663 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.05.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.02.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.04.1720 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Gift 1670 i Båstad, Trøgstad (ØF) 7 Botolf Halvorsen Skinneberg. Født omkring 1626.
Død 1724 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 1724 i Båstad, Trøgstad (ØF). 8

Biografi - Biography

Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 9

Levde 1645 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Martha ble første gang gift i 1645 med Anders Andersen Skinneberg:
«15 Trin. Spons Anders Andersen Skinneberg Martha Gunders Datter».
De ble gift 20. søndag etter Trefoldighet.

    Martha og Anders hadde antagelig tre barn som alle døde tidlig:
1646: XXIV Trin Baptizati Anders Skinnebergs barn (Kirkebok nr. 1, folio 69).
1652: I Trin Sepulti Anders Skønneberg B Æt 3 sept (Kirkebok nr. 1, folio 89).
1653: X Trin Baptizati Anders Skinnebergs Barn (Kirkebok nr. 1, folio 91).

    Anders og ett av deres barn dør i 1654:
«XVIII Trin Sepulti Anders Skinneberg oh 1 pige Æt 5½ An».

    Neste år gifter Marthe seg så annen gang med Lars.

I kirkebo    ken finner vi at Marthe og Lars i hvert fall hadde to barn, selv om barnas navn ikke angis ved dåpen:
    1656: «Septuagesim Baptizati Lars Skonnebergs B. (Kirkebok nr. 1, folio 99). Dette er antagelig Ingri, gift med Johannes Hansen Hvammer.
    1659: «Esto Mihi Baptizati Lauritz Skinneregs(?) B. N.» (Kirkebok nr. 1, folio 106). Dette må være datteren Olau eller sønnen Mats som ved manntallet i 1664-66 oppføres som Mats Lauritsøn, 4 år gammel.

    Antagelig hadde de derfor følgende barn (minst):
1656: Ingri, gift med Johannes Hansen Hvammer.
Ca. 1659: Olou, gift med Christopher Mogensen, Søndre Bjerkenes.
Ca. 1662: Mats.

    Etter at Lars dør i 1663 kun 28 år gammel gifter Marthe seg tredje gang samme år med Effuen Hansen:
    «XI Trinit Sp. Effuen Hansen Martha Skinneberg».
Effuen Skønneberg og Marta Gundersdatter giftet seg 19. søndag etter Trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 119).

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 32.

    «Gaard Noo 14 Skinneberg» skylder ved manntallene i 1664-66 1 skippund.
    Ved prestenes 2. manntall i 1666 er Effuen Hansøn «Besidder» og 26 år gammel.
Han har sønnen Mats Lauritsøn, 4 år gammel, detete er hans kones sønn fra forrige ekteskap.

    Martha og Effuen fikk følgende barn:
1664: Karen.
1667: Lars, død i 1671, 3½ år gammel.

    1664: «XI Trin Baptizati Effuen Skinneberg B. Karen» (Kirkebok nr. 1, folio 122).
1667: «XXIV Trin Baptizati Effuen Skinnebergs b. n. Lars» (Kirkebok nr. 1, folio 132).

    Effuen døde i 1670 kun 31 år gammel:
«Remin Sepulti Effuen Skinneberg Æt 31 aar (Kirkebok nr. 1, folio 139).

    Skiftet etter Effuen er datert 10.06.1670:
Even Schiøneberg gift med Marte Gundersdatter.
Netto formue ca. 113 rdl. Barn: 1. Lauritz, 2. Kari.

    Marthe giftet seg så igjen samme år med Botolf Halvorsen:
«II Trin Spons Botolph Halvorsen Martha Skinneberg».
De ble «Copulered» 8. søndag etter Trefoldighet.

    Marthe døde i 1697:
«Dom Invocávit (1. søndag i fasten) Martha Skønberg gl. 72».

    16.03.1697 tinglyses et avkall datert Skjenneberg 12.03.1697 fra Gudmund Hvesser og Johannes Hvammer i Trøgstad og Christoffer Bjerkenes i Høland til Bottel Skjenneberg for deres hustruers tilfalne arv (HF tingbok nr. 30, folio 36b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland n.r 18, 1696-98, folio 36b.

«Publicerit Gudmund Hueser oc Johannes Huammer i Trøgstad Sogn oc Christopher Bierkenes i Høland
    Deris udgifne Afkald, Till Bottil Schønberig for deris Hustruers tilfaldene Moderne Arf.
Daterit Schønberig d = 12 Martz 1697». 10

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 65.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 95.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Cop:», folio 96.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 118.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 99.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 95.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 1, «Spons. Cop:», folio 139 og 140.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepultura», folio 11.
 9. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
 10. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 307, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 8 og 32. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 1, 1667-1675, folio 30.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26