Siri Aas
1587?-1666

>
       
   

Siri Aas. Født omkring 1587. Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Gunder Aas. Gårdbruker, skyss-skaffer.
Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.11.1650 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1587.
Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.04.1666 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

    Siri og Gunder hadde følgende barn (minst):
Ca. 1625: Martha, til Skinneberg, gift med
                I. Anders Andersen, II. Lars Madsen, III. Effuen Hansen og IV Botolf Halvorsen.
Maren, gift med Steen Nielsen.
Astrid.
Ca. 1637: Osmund, til Bingen.

    Etter at Siris mann, Gunder, døde i 1650 viser en innførsel i tingboken 10.06.1656 at en ny bruker har kommet til Aas:

«Er utstedt Tingsuitne paa disse:
Anne Aser, en presteenche.
Erich Øyestad 1 dlr. forlindret i Schatt.
Næs och Myruold gandsche øde.
Peder och Tore Schriigeru for half Schatt.
Greges Aas 1 dlr. forlindret» (HF tingbok nr. 2, folio 24b).
    Det er mulig at Gregers, som også føres som bruker i 1661, var gift med en av Siris døtre.

    Adam von Bergen gikk 08.12.1659 til sak mot Maren Gunnersdatter Aass for en gjeld på 54 rdr. 2 mark 27 skilling (HF tingbok nr. 3, folio 30a).

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


    "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 22a.

«Magister Rodi Godtz: Aas, Greggers och Osmund paaboer, schylder
    Som Magister Rodi... ehr Forlehnt - Miell 1½ pund.
Magister Rodj Biuger.
Skoug Thill Gaardz Behouff.
Skatt:
    Smør - 9 bism. - 1½ mk.
    Korn - 3 Spand - 2½ mk.
    Ledingspenge - 4 alb. - 4 alb.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr».

    I det første prestemanntallet fra 1664 føres Siris sønn og ene datter som brukere av Aas:
«Osmund Gunnersen - 25 Aar.
Maren Gunnersdr».

    Datteren Maren gifter seg Reminíscere [2. søndag i fasten] i 1666:
«Cop Steen Nielsen - Maren Gunnersd. (Kirkebok nr. 1, folio 127).

    Det andre prestemanntallet viser så:


    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, Baastad sogn, folio 34.

Gaarder:
    Noo. 48. Aaes, Schylder 1½ schippd.
Besiddere:
    Osmund Gunnersøn - bruger 15 lispd. - er 27 Aar.
    Steen Nielsen - bruger 15 lispd. - er 21 Aar.
Husmend:
    Anders Hopmand - Soldat - er 32 Aar.
Deris Sønner etc:
    Anders Osmundsøn - 3 Aar.
    Johannes Osmundsøn - 9 Aar».

    Siri døde i 1666:
«Dom Júdica [5. søndag i fasten]: Sirj S. [Salig] Gunder Aasis - Æt 79». 4

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 83.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 127.
  4. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 22a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 10 og 34.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26