Anders Andersen Skinneberg
-1654

>
       
   

Anders Andersen Skinneberg. Død 1654 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 1645 1 Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Død 1654 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.09.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Levde 1630.
Levde 1645 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Cronequotzs.
Effuenn Skinneberg.
    Miell - 1 Schippund.
    Smør - 4˝ bis: merker - 2 alb:
    Kornn - 1˝ spannd.
    Fuoring - ˝ daller.
Kong: Maytt: raader Bygselen och war Løsts Anno 1615».

    "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 7).

    «Koppskatten» i 1645 viser at Marthas første mann bor på Skinneberg:
«Anders Schøeenberg 2 Drenge 2 piger».
Han betaler 1˝ mark 8 skilling i skatt.

    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 14).

    Skattematrikkelen fra 1647 viser at brukeren Anders Schønneberg betaler 6 daler i skatt. «Ko. Ma. Biuger», landsskylden er 1 pund.

    Anders dør i 1654:
«XVIII Trin Sepulti Anders Skinneberg oh 1 pige Æt 5˝ An». 4

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 65.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 95.
  4. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 7. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad prestegjeld, folio 14.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26