Gunder Aas
1598?-1650
Gårdbruker, skyss-skaffer.

>
       
   

Gunder Aas. Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker, skyss-skaffer.
Gift Siri Aas. Født omkring 1587.
Død 1666 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.04.1666 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Martha Gundersdatter Aas. Født omkring 1625.
Død 1697 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker, skyss-skaffer.
Født omkring 1598 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1650 på Aas, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.11.1650 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

    08.06.1669 ble det avholdt åstedssak mellom Kirkebye, Aas og Enger. Saken var påstevnet av Nils Tølder, viselagmann i Skien, som eier av Aas, og hr. Nils Muus på Kirkebye og Torps vegner mot Gulbrand Enger for at han hadde ryddet og sådd en bråte.
13 vitner, m.a.:
    Amund Bingen og hans søstrer Maren Gunnerdatter, Astrid Gunnersdatter og Marta Schønneberg
                              vitnet at deres far Gunner Aas bodde all sin tid på Aas.
    Videre: Torsten Smaadal, tilforn boende på Enger i 10 år.
    Siver Olberg - hans salige værfar var Truls Olberg.
    Knut Nilsen på Lille Schienumb - bodde i 6 års tid nest før Hannibals krig på Torp.
    Erik Rugen - som er halvbror til Kirkebyes besitter.
Fremlagt en dom av 10.06.1639 om delet mellom Aas og Torp, opprettet mellom Salig borgermester Reynholt Jensen og hr. Peder Paulsen, sogneprest til Trøgstad.
Kaptein Westichen svarte på sin landbonde, Gulbrand Engers, vegne (HF tingbok nr. 10, folio 38a-41b).

    En Christen brukte Aas frem til 1627.

    Fra Landskatten 14 dager etter Martini 1629 og senere er Gunder ført som leilending på Aas.

    "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 9).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
Gunder Aas och Hans quinde.
1 pige».
Han betaler 1 mark i skatt.

    I 1646 er Gunder Aas «Skydschaffer».


    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 19).

    Skattematrikkelen for 1647 viser at gården Aas har brendt ned:
«Gunder Aas 1½ pund.
Byger doct. Peder Alfsen.»
I skatterubrikken er det skrevet «Affbrenndt».

    Kontribusjonen til Jonsok og Martini i 1648 viser:
«Baadstad Sogen - Helle Gaarder.
Gunder Aass - 1½ pund - Huuss och grd. affbrent.
Bygger - [ikke angitt]».

    Gunder døde i 1650:
«XXIII Trin. Gunder Aas Æt 52 an».

    Kontribusjonen til Jonsok og Mikjelsmesse i 1660 fører likevel Gunder for landskylden av Aas:
«Trøgstad Sogen - Fullde Gaarder.
Landschiullden
    Gunder Aas:
        Mester Rodius i Christiania, Thunge - 1½ pd.
Penger
    Øde [i skatterubrikken]
Bøxellen
    Mester Rodius Bueger». 4

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 127.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepul:», folio 255.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 83.
  4. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 9. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, Helle gaarder, folio 19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26