Gro Aslachsdatter Agnes
1641?-1714

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Gro Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1714 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 26.08.1677 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Steen Madsen Melleby. Gårdbruker.
Født omkring 1647 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 1727 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.01.1727 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Siri Steensdatter Melleby. Født 1678 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 26.05.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1721 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 09.02.1721 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Thore Steensdatter Melleby. Født omkring 1684 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1761 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.04.1761 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Født omkring 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1714 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 22.04.1714 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

    Gro var første gang gift med Hans Einersen Melleby i Baadstad, født i 1616.

    Ved en angivelse av odelsgods på tinget 24.07.1650 oppgis at Hans Melleby eier 15 lispd. (i Melleby) og bruker selv bare en fjerding (HF tingbok nr. 1, folio 6b).

    Hans hadde vært gift tidligere. 20.09.1661 ble det utstedt et avkallsbrev på Melleby fra Arve Schrammerud og hans bror Mattis Amundrud til deres svoger Hans Melleby i Båstad annex for arv etter deres salige søster Ingeborg Melleby, Hans Mellebys hustru, som døde uten livsarving. Avkallsbrevet ble tinglyst 17.10.1661 (HF tingbok nr. 4, folio 4b).

    Hans døde i 1676 og ble begravet 23. søndag etter trefoldighet.

    Gro og Hans hadde sønnen Einar, født i 1666. Han må være død før sin far, da han ikke er nevnt i skiftet som ble avholdt 25.03.1677 (Skp. Heggen og Frøland nr. 2, folio 133). Gro arver halvparten av de 15 lispund i Melleby, de 3 barna til hans bror, Jacob, arver den andre halvparten, «hver med sin bøxel».

    20.10.1677 ble det utstedt et avkallsbrev på Melleby fra arvingene etter salig Hans Melleby i Båstad sogn til Gro Aslaksdatter for utstedernes tilfalne arvelodder. Avkallsbrevet ble tinglyst 09.04.1678 (HF tingbok nr. 18, folio 6a).

    Samme år gifter så Gro seg med Steen.

    Gro og Steen hadde følgende barn (minst):
1678: Siri, gift med Engebret Guldbrandsen Ringstad. Hun døde i 1721, 43 år gammel.
1681: Hans, død ca. ½ år gammel.
1683: Gurro.
Ca. 1684: Thore, gift med Nicolaus Bergersen, død i 1761.
1687: Aslak, til Bunæs, gift med Lene Nielsdatter Krog.

    1681: Palmares Baptizati Steen Melbyes B. N. Hans». «Steen Melbyes lille søn Hans» døde ved neste årsskifte, ca. ½ år gammel. (Kirkebok nr. 1, folio 174 og 177).
    1683: «Dnica 2 p Epiph. Steen Melbyes B. N. Gurro (Kirkebok nr. 1, folio 180).
    1687: «2 p Trinit Baptism Sten Melbys b. Aslakh» (Kirkebok nr. 1, folio 196).

    Ved skiftet etter hennes far i 1686 overtok Gro som pantejord 1 skippund med bøxell i Schoffsrud.

    Gro døde i 1714:
Fer III Paschat: Steen Meelebyes Qvinde n: Groe Aslachs Datter gl. 72 aar 6 maaneder». 7

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons: Copulat», folio 161 og 162.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Begravet», folio 21.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 164.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 100.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 190.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 48.
  7. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 30. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 423. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 684.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26