Siri Steensdatter Melleby
1678-1721

>
ff
Mads Svenningsen Berger Østre. Død omkring 1650 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Siri Reiersdatter Bunes Nordre. Død omkring 1655 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
mf
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Steen Madsen Melleby. Født omkring 1647 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF). Død 1727 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Gro Aslachsdatter Agnes. Født omkring 1641 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1714 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).

Siri Steensdatter Melleby. Født 1678 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1721 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Født 1678 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 26.05.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Død 1721 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 09.02.1721 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

    Siri ble født i 1678:
«Dnica Trinit Baptizati Sten Melbyes B. N. Siri».

    Hun ble gift med Engebret Guldbrandsen Ringstad og flyttet dit. Hennes mann hadde tidligere vært gift med Guri Torersdatter Hokaas, enken etter Berger Guldbrandsen Ringstad.

    Siri og Engebret hadde følgende barn (minst):
Ca, 1705: Gulbrand.
Ca. 1709: Jørgen, til Kirchebye.
Ca. 1712: Berger.
Ca. 1714: Aslach, til Enger.
Gury.
Aase.

    Siri døde i 1721:
«Ingelbregt Gulbrandsøn Ringstads Quinde n. Siri Steens Daatter gl. 43 aar».

    Skiftet etter Siri ble foretatt 06.03.1721:
«Janus Colstrup Sorenskriver over Heggen og Frølands fogderi giør Witterlig at Anno 1721 d. 6 Martj blev Efter begiering paa Dragun qvarteret Ringstad udj Baadstad Annex under Trøgstad, holden Registrering Wurdering sampt Arveskifte og deeling Efter den ved døden afgangne Siri Steensdatter. Imellem hendis efterladte Mand Engebret Gulbrandsen Paa den eene Side, og deris Sammen avlede børn Nemlig Gulbrand 16 Aar gammel, Jørgen 12 Aar gammel, Berger 9 Aar gammel, Aslach 7 Aar gammel, Gury og Aase Engebrets Sønner og Døtrer. Overværende Enkemanden Selv og paa de umyndige Børns wegne deris Moders fader Steener Madsen, Paa Qvarterets wegne war tilstede welborne hr. Capitain Koplou, sta war og overværende bøygd Lensmanden Torer Nilsen Hokaas med 4de wurderings Mænd Tron Gutormsøn Stiønhoug og Aslack Hansen Fiøshoug Dragun bønder og Soldat Legsbønder Rejer Larsen Aas og Olle Steenersen Hølangen, befant Mand da boet som følger.
...
Jordegods.
Ingaaende Jordegods, da er enkemanden Ejende, som hand har arvet efter hans Sl. første Hustrue Efter der ... skiftebrevet forrettet 4de April 1699 udj Ringstad ...». 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 164.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 100.
  3. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 399.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26