Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre
1572?-1655

>
       
f
Rolf Aslerud Vestre. Gårdbruker.
 

Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Odelsbonde.
Født mellom 1560 og 1570.
Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Odelsbonde.
Født omkring 1600.
Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 12.09.1686 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.06.1655 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Levde 1639 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Gunnild var antagelig datter til Rolf Vestre Aslerud og søster til Lauritz Rolfsen Aslerud. Einer og Lauritz eide i 1612 hver 5 lispund i Lille Kaatorp i Rødenes. Da disse parter var like store, er det sannsynlig at de var arveparter.

    Gunnild og Einer hadde følgende barn hvis navn kjennes:
Ca. 1600: Aslach, til Agnes, gift med Tore Evensdatter Agnes, død i 1686.
Ca. 1606: Rolf, til Nordre Langsætter og Hougland, gift med Guri Gundersdatter Skofterud, død i 1695.
Ca. 1619: Gro, døde i 1671, gift med
                          I. Berger Christophersen Søndre Hokaas/Hvammer,
                         II. Arne Olsen Rud i Båstad.

    Einer må være død før 1637 da Gunnild nå står oppført som eier av familiegodset.


  "
Unionsskatt jul 1639. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 147, legg 2, litra 31, bilde 3).

    I skatteregisteret til Unionsskatten 1639 er oppført:
«Gunnild Hogaas er Eigendes
    Udj Hogaas - 1 pund
    Udj Quiller - 1 pund 4 lispd.
    Udj Solberg - 2 pund 1 fiering
    Udj Holmb - 12½ lispund
    Udj Grauff - 9 lispund
Er Tunge 5½ skippund 2 lispund».

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 8).

    I 1645 er Berger bruker av Nedre Hogaas. «Koppskatten» det året viser:
«Berger Hogaas och Hans quinde.
2 quindfolck.»
Det betales 1 mark 8 skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 15).

    Skattemanntallet av 1647 viser at svigersønnen Berger nå bruker Nedre Hokaas:
«Berger Hogaas,
    Gunilde ibm: 16 lisspund.
    Aslag Agnes 8 lispund.
Biuger Gunild Hogaas.»
    Det betales 7 dr. i skatt.

    Gunnild døde i 1655:
«1 Trinit: Gunnild Hougaas Æt 83».

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 8).

    Kontribusjonsskatten i 1660 viser.
«Berger Hogaas,
    Gunille ibm. - 16 lb.
    Aslach Agnes ibm. - 8 lb.
    ehr Tunge 1 pund 4 lb. - skatt 6½ dr. 9½ sk. 2 hvid(?),
    Forlindret 3 dr. Giffuer».
Det forekom ofte at en person ble oppført i skattelistene flere år etter sin død.

    Berger Christophersen, muligens født ca. 1618, var gift med Gunnilds datter Gro og sønn til Christopher på Nordre Sæther. I 1661 hadde han flyttet til Hvammer. Han eide 1 pund i Gabestad og 1 pund 2 lispund 1½ Remol i Nordre Setter. Ved manntallet i 1664 oppgis han å være 46 år gammel. Berger ble begravet 04.04.1667, da oppgitt å være 45 år gammel.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser at Torer bor på Nedre Hokaas og at Gunilles sønn, Aslach Agnes, eier hele gården, dvs. 1 skippund og 4 lispund.

    Torer døde i 1663 og hans hustru giftet seg igjen med Niels Kiøstelsen.

    Manntallet 1664-66 viser at Niels nå er bruker på Nedre Hokaas. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 193.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 97.
 3. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 8. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 15. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 412-413. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 470, 488-489, 509, 574, 591.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26