Dorte Fransdatter Torp
1627?-1711

>
ff
Augustinus Frantzsøn Flor. Født omkring 1540. Død 02.08.1604 på Løken Præstegaard, Løken, Høland (AK). Sogneprest.
fm
Elisabeth Hansdatter. Død før 1610.
   
f
Frantz Augustinussen Torp. Født omkring 1595. Død omkring 1644 på Torp, Hemnes, Høland (AK). Leilending.
m
Giørild Torp.

Dorte Fransdatter Torp. Født omkring 1627. Død 1711 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Gift Amund Børgersen Nadem Søndre/Næs Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1634 på Nadem Søndre, Løken, Høland (AK).
Død 1689 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.10.1689 i Trøgstad. 1
Frans Amundsen Evenby Nordre/Gangnes Mellom/Ruud Østre. Gårdbruker.
Født 1672 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.04.1672 i Trøgstad. 2
Død 1747 på Jenseg, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.08.1747 i Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1627.
Død 1711 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 30.06.1711 i Trøgstad (ØF). 4

Levde 1645 på Torp, Hemnes, Høland (AK).
Levde fra 1670 til 1706 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Flyttet 1706 fra Næs Søndre, Trøgstad (ØF) til Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
    I 1645 bodde Dorte hjemme hos sin mor på Torp i Høland.

    Dorte og Amund hadde følgende barn:
Ca. 1664: Suend, overtok Søndre Næs, senere til Skog i Skiptvet, levde i 1723,
                            gift med I. Sidsel Nielsdatter Saxegaard, II. Margrete Alfsdatter.
1670: Gunnild. død samme år.
1672: Frans, til Rud «Østen Aasen», gift med Sidsel Olsdatter Bergsjø, død i 1747.

    1670: «Circumcísio (Nyttårsdagen) Amund Næses B. N. Gunnild (Kirkebok nr. 1, folio 138).

    I 1706 inngikk Dorte føderådskontrakt med sønnen Frants:


    "
Pantebok Heggen og Frøland, 1705-15, folio 11b-12a.

    «Oplæste Brefe paa Gremmeltved i Trøgstad Sogn d. 2(?) July - 1706 -
    Daarte Frandsdatter Sal. Amund Bergersen Næs efter Lefende Kiendis og hermed for alle giør witterlig, saasom jeg er en gl. bedaget qvinde der ei kand ... eller fortienne noget til Lifets ophold, hafuer jeg dette raadeligst forefunden i Jesu navn i dag ... min kiere søn Frands Amundsen Rud efter ... at hand skal nyde for min kost og Underholdning, og det nu efter frembdelis mig min Lifstid med nødtørfftige Kleder Kost og Waretegt skal forsiune, derfoer hand skal nyde alt huad jeg er ejende efter min Sl. Mands Skiftebref, mig er tillodet woris Odels gods udj Næs halfskpd. med bøxel og herlighed efter brefets indhold dato Christiania d 19 Martii Anno 1669, sampt Løsøre rørende og Iche rørende, minste med det meste, i huad nafn det haffuis kand som jeg nu ejer, eller herefter Wed agt eller andre maade kunde blifue ejende af mig og mine U-paadelt; mend ... min Kiere Søns Kieriste Børn og Arfvinger det Ubehindret at nyde till Evindelig Odels og ejendom af mig og mine U-paaAi.chet at giøre Sig saa nyttig og gafnlig som Hand Best wil og Kand,
    Derimod jeg Frandz Amundsen Rud mig tilforpligter, min Sønlig skyldighed med min Kiere moeder Uden wederlaug burde forsiune, Da beplichter jeg mig at Jeg skal forsiune min Kiere moder med Lefende ophold, nembl. kost, kleder og waretegt hendis Liftstid, og efter hendis død med en Sømmelig jordeferd og begrafelse forsiune, og ellers bemelte dend Sønlig pligt, som jeg for Gud og meniskene will begieret were,
....
Datum Rud Østen Aasen d 2 July 1706».

    Dorte døde i 1711:
«d. 30 Junu Daarethe Frans Datter Ruud gl: 84 Aar».. 5

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult:», folio 205.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati» og «Indroductæ», folio 145 og 146.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptis et Sepulti», folio 169.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 21.
  5. Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-1715, folio 12. E. B.: Noko om etterkomarane i Høland til Herr Frants Frantsson Florentinus eller Italus, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 168-169. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 681. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 505-506, 527, 595. Odd Ottesen: Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B), NST, Bind XXXVIII 2001, side 34.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26