Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom
1704?-1776

>
ff
Christen Olsen Garsegg Mellom. Født omkring 1644. Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg. Født omkring 1644. Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
mf
Sjøfar Andersen Garsegg Vestre. Født mellom 1636 og 1645 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF). Død 1728 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Jøran Gundersdatter Sulerud. Død omkring 1710 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
f
Jørgen Christensen Garsegg Mellom. Født omkring 1679. Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
m
Maren Sjøfarsdatter Garsegg Vestre. Født omkring 1680 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1754 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).

Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom. Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Gift 10.03.1728 i Eidsberg (ØF) 1 Christen Pedersen Fjøs/Garsegg Mellom. Gårdbruker.
Død 1761 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.05.1749 i Eidsberg (ØF). 2
Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 30.12.1831 i Askim (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). 4

    Marte var etterkommer av Borger Brødremoen, Borger var hennes farfars farfar. Hennes far brukte Vestre Brødremoen fra 1703 til 1711. Hans bror overtok gården omkring 1713, da han giftet seg. Tre år etter kom den svenske invasjonen, som kostet Ole tapet av en hest, mel, klær og matvarer for i alt 12 rdl. Ole mistet den første kona i 1723 og fant seg en ny fra Fusk i Askim. Selv døde han kun tre år senere og etterlot seg en gutt på 11 år og datteren Anne som var ett år gammel.

    "

    Anne var nærmest til å overta Brødremoen, og hennes formyndere lyste hennes odels-, løsnings- og åseterett til halve Brødremoen våren 1741. Hun døde imidlertid ugift i 1742, og arvefølgen førte til en lengre rettsak, fordi sorenskriver Krog, som sto for skiftet, ikke brukte lov og rett. Annes morfar, Hans Fusk, skulle etter loven være eneste arving etter Anne, men Krog satt i stedet hennes fars søsken og deres barn først i arverekka. Sommeren 1744 kom saken opp for lagmannen i Fredrikstad, og der ble hele skiftebrevet underkjent. Hans Fusk fikk alt som Anne etterlot seg, og sorenskriveren måtte ut med 8 rdl. for sin lovstridige behandling avskiftet. Garsegg-folkene måtte betale 4 rdl. til justiskassa og 20 rdl. i omkostninger. Samtidig hadde Garseggfolka anlagt sak seg imellom om den samme arven, men den saken falt bort av seg selv, siden det ikke ble noe å arve.

    Marte ble tilkjent åsetes- og innløsningsretten til Brødremoen. I årene 1745 og 1746 kjøpte så hennes mann, Christen, hele Vestre Brødremoen, som han bykslet bort så lenge han selv levde.

    Marte og Christen hadde følgende barn:
1729: Per, døde i 1730.
1730: Per, han kom til Fjøs.
1733: Ole, konfirmert i 1749. Han døde i 1752.
1735: Marte, død samme år.
1738: Christen, han kom til Brødremoen.
1739: Jørgen, død i 1740.
1741: Jørgen, død i 1757.
1743: Marte, død ung.
1744: Anders, død i 1747.
1749: Anne, gift med Anders Andersen Sekkelsten i Askim.
1752: Ole, overtok Garsegg.

    Per ble født på Fiøs i 1729 og døpt 10.04.1729. Faddere var Goro Andersis Houg, Mari Oles Moen, Kirsti Persdaather Fiøs, Jørgen Hanssen Garseg og Ole Jørgenssøn Garseg. Peder Christenssøn Fiøs døde ett år gammel og ble begravet 24.06.1730 (Kirkebok 1, folio 255 og 270).
    Per ble født på Fiøs i 1730 og døpt 27.08.1730. Faddere var Goro Andersis Houg, Berith Engelbrets Elsnæs, Ingeborre Persdaather Fiøs, Jørgen Hanssøn Garsæg og Ole Jørgenssøn Garsæg (Kirkebok 1, folio 272).
    Ole ble født på Fiøs i 1733 og døpt 02.02.1733. Faddere var Goro Andersis Houg, Kirsti Engelbrets Elsnæs, Ingeborre Persdaather Fiøs, Jørgen Hansson Garseg og Gunder T...søn Garseg (Kirkebok 2, folio 35).
    Marthe ble født på Fiøs i 1735 og døpt 30.10.1735. Faddere var Mari og Jørgen Christensson Garseg, Martha Pers Fiøs, Per Fiøs, og Jørgen Hansson Garseg (Kirkebok 2, folio 78). Marthe døde kort tid senere.
    Christen ble født på Fiøs i 1738 og døpt 09.03.1738. Faddere var Goro Andersis Houg, ... Torp i Spydeberg, Marthe Jørgensdatter Garseg, Jørgen Hansson Garseg og Hans Jørgensson Garseg (Kirkebok 2, folio 117).
    Jørgen ble født på Fiøs i 1739 og døpt 01.01.1740. Faddere var Gunel Andersis Houg, Ingeborre Oles Torp i Hovi Sogn, Anne Nilsdaatter Fiøs, Jørgen Christensson Garseg og Ole Olssøn Garseg (Kirkebok 2, folio 156).
    Jørgen ble født i 1741 og døpt 03.04.1741. Faddere var Gunnos Anders Hougs, Kiersti Engebrekts Elsnæs, Anne Nielsdatter Fiøs og Jørgen Christensson Garseg (Kirkebok 2, folio 171). Jørgen døde i 1757 og ble begravet 07.04.1757 (Kirkebok nr. 3, folio 174).
    Marthe ble født på Garsegg i 1743 og døpt 19.05.1743. Faddere var bl.a. Rasmus Garseg/Fiøs, Kristen Elsnæs, Jøran Rasmusdatter og Clement Rasmussen Garseg (Kirkebok nr. 3, folio 15).
    Anders ble født på Garsegg i 1744 og døpt 29.04.1744. Faddere var Aage Rasmussen Garsæg, Kirsten Engebretsdatter Elsnæsse., Jøran Rasmusdatter Garsæg og Klemet Rasmussen Garsæg (Kirkebok nr. 3, folio 39). «Christen Garsegs sønn» ble begravet 24.12.1747, 3½ år gammel (Kirkebok nr. 3, folio 134).
    Ola ble født på Garsegg i 1752 og døpt 20.01.1752. Faddere var Mari Langnæs, Giertrud Garseg, Marthe(?) Elvsnæs, ..bret Elsnæs og Christer Selands(?) (Kirkebok nr. 3, folio 120).
    Christen og Marthe Garsæg døpte et barn - navn ikke angitt - 29.01.1758. Faddere var ... Andersdatter Garsæg, Rønnow Halvorsdatter Garsæg, Marthe Garsæg, B..l og Simen Garsæg (Kirkebok nr. 3, folio 121).

    Julen 1763 ga de fire barna moren bykselbrev på sin halvpart i Garsegg for hennes levetid. (Bs. 30.12.1763.) Et års tid etterpå innløste hun de partene sønnene Per Fjøs og Kristen Brødremoen hadde arvet, og ga 50 rd. til hver. (Skjøte 19.11.1764 og 22.02.1765.) De partene i Brødremoen og Kløv som hun hadde arvet etter mannen, overdro hun til sønnene på de to gårdene i 1765.

    Skifte etter Marte ble avholdt 01.03.1776 og tinglyst 15.07.1776:
«Et Skifte-Brev efter Martha Jørgensdatter mellem Garsæg, den 1 Martu 1776, imellem hendes 4 børn, efter hvilket Boet var ejende følgel: Skifte-Brev af 18de og 19de Nov: 1762, samt skiøte under 19 Nov: 1764 og 22 Febr: 1765, 12 lispd. Tunge med Bøxel, i gaarden mellem Garseg, for 300 Rdl. som saaledes var udlagt;
    Sønnen: Peder Christensen i arv 3 lispd. for 75 Rdl.
    Sønnen Christen Christensen Brødremoen i arv 3 lispd. for 75 Rdl.
    Sønnen Ole Christensen Garsæg i arv 3 lispd. for 75 Rdl.
    Datteren Anne Christensdatter Sechelsteen i arv 3 Lispd. for 75 Rdl.
....».

    I kirkeboken er følgende innført 27.10.1779, tre år etter hennes død:
«Marthe Jørgensdatter Garsæg, 75 aar, Liigtale». 5

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 239 og 240.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Babtizandi», folio 109.
  3. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 229, nr. 4.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 167, nr. 92.
  5. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 671 og 702-704. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 360.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26