Christen Pedersen Fjøs/Garsegg Mellom
-1761
Gårdbruker.

>
ff
Peder Olsen Fjøs. Født omkring 1645 på Vete Søndre, Eidsberg (ØF). Død 1713 på Fjøs, Eidsberg (ØF). Dragon, gårdbruker.
fm
Kirsten Olsdatter Hjelmark. Død før 1684 på Fjøs, Eidsberg (ØF).
mf
Christen Halvorsen Haga Vestre. Født omkring 1646 på Birketvet, Svindal (ØF). Død omkring 1680 på Haga Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Anne Jonsdatter Onstad. Født på Onstad, Skiptvet (ØF). Død omkring 1712 på Askim Vestre, Askim (ØF).
f
Peder Pedersen Vete Søndre/Fjøs. Født omkring 1671 på Fjøs, Eidsberg (ØF). Død 1758 på Fjøs, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Marte Christensdatter Haga Vestre.

Christen Pedersen Fjøs/Garsegg Mellom. Død 1761 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift 10.03.1728 i Eidsberg (ØF) 1 Marte Jørgensdatter Garsegg Mellom. Født omkring 1704 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1776 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF). 2
Anne Christensdatter Garsegg Mellom. Født 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.05.1749 i Eidsberg (ØF). 3
Død 21.12.1831 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 30.12.1831 i Askim (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død 1761 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).

Levde 1714 på Fjøs, Eidsberg (ØF).
Flyttet omkring 1749 fra Fjøs, Eidsberg (ØF) til Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
    Christen Perssøn Fiøs og Marthe Jørgensdaather Garseg ble trolovet 14.02.1728. Permission: Capet. Kappeløv. Cautionister var Jens Amundssøn Houg og Rasmus Siofarssøn Garseg. Christen Pederssøn Fiøs og Marthe Jørgensdaather ble viet 10.03.1728.

    Christen betalte halvparten da faren kjøpte Fjøs av kaptein Jurewitzsky for 400 rd. og således ble selveier. Siden skjøtet fra kapteinen bare lød på faren fikk Christen skjøte på halve gården 22.03.1728.

    Christen bodde på Fjøs så lenge svigerfaren levde. Da denne døde, overtok han Mellom-Garsegg. Han hadde nok med den ene gården og overlot sønnen Peder den halvparten han selv hadde kjøpt i Fjøs. Det foregitt allerede ved nyttår 1751, og Peder ga 95 rd. for halve gården. (Skjøte 02.01.1751.) Sommeren 1756 solgte han og faren hele gården til Engebret Elsnes (Peders svoger) for 420 rd. med gjenkjøpsrett, Engebret påtok seg samtidig å forsørge gamle Per Fjøs. (Skjøte 09.07.1756.) Han kvitterte for de 120 rd. som Christen Garsegg skulle gi ham etter kontraken av 26.06.1751. I henhold til denne skulle Christen få alt foreldrene etterlot seg mot å betale svogeren dette beløp.

    Christen var prestens medhjelper fra ca. 1745.

    23.01.1754 underskriver Christen som prestens medhjelper sammen med Clemet Schychelstad følgende «Caution», egentlig en muntlig forsikring (teksten er så langt kun delvis tydet):
    «Cautions M..ndere for Villem Olssøn Eidsberg og trolovede Fæste Møe Kirsti Michelsdaatter Houg.
Medhjelper Christen Garsæg og Clemet Schychelstad behager, for, i Anledning af nogen Sp.rgent Tvilsmaal, at cavere for med Wederst..t, at forestaaende 2de fæstede Personer er hinanden ej beslægtede i Forbudne Leed, men hand uti 3die og hun udi 4de Leed.
Forestaaende caveres for og underskreved af os
Christen Garsæg - Clemet Schychelstad».

    Christen døde i henhold til Gårdshistorie for Eidsberg i 1761.

    Skiftet etter Christen ble avholdt 18.11.1762 og 19.11.1762, tinglyst 11.03.1763:

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvinger og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-87, folio 36a.

    «Til Eidsberg Præstegields Vaar Sage- og Skatte Ting den 11te Marty 1763 som holdtes paa Keisruds Ting-stue, blev følgende Almuens Breve og Documenter Publicerede
    Eet Skifte brev forrettet paa Gaarden Mellem Garsæg efter Christen Pedersen den 18d og 19d November 1762, til Arv og Rigtighed imellom Enken Marthe Jørgens Datter, og deres tilsammen aflede 4de Børn, Peder, Christen, Ole og Anne, Christens Sønner og Datter, hvor efter .kord befands at være ejende følgende Jordegods:
1te. Gaarden Mellem Garsæg af skyld 16 lispd. tunge, med bøxel, vurderes for 400 rdr.
2de. Halve Gaarden væstre Brødermoen der skylder 19 lispd. med bøxel, for 400 rdr, og
3de. Gaarden Kløv, skyldende 5 lispd. med bøxel, for 100 rdr.
Samme Jordegods er da igien saaledes imellem Enken og børnene udlagt
Marthe Jørgensdatter paa sin Hovedlod
  8 lispd. i mellem Garsæg for 200 rdr. og
  9½ lispd. i Væstre Brødermoen for 200 rdr. og
  2½ lispd. i Kløv, for 50 rdr.
og Enhver af de 4de Børn
  I Mellem-Garsæg 2 lispd. for 50 rdlr
  I Væstre Brødermoen 2 lispd. 1 R. 4½ bs. for 50 rdr. og
  I Gaarden Kløv 2 Remaal 4½ bs. for 12 rdr. 12 sk.
som tilsammen udgiør den ovenanførte Skyld paa enhver gaard, samt hvad samme er Taxerede for, følgelig Skifte Brevets nærmere udrigted.
...». 5

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 239 og 240.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 167, nr. 92.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Babtizandi», folio 109.
  4. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Kvindekjøn», folio 229, nr. 4.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Caution», folio 198. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 188, 361; nr. 6, 1761-1787, folio 36a. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 649, 671.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26