Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg
1644?-1710

>
       
f
Jørgen Olsen Garsegg Søndre. Født omkring 1604. Død 1672 på Garsegg Søndre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Gunhild Halvorsdatter Søndre Garsegg.

Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg. Født omkring 1644. Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Gift Christen Olsen Garsegg Mellom. Gårdbruker.
Født omkring 1644.
Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 23.12.1715 i Eidsberg (ØF). 1
Jørgen Christensen Garsegg Mellom. Gårdbruker, lagrettemann.
Født omkring 1679.
Død 1749 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.03.1749 i Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1644.
Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.06.1710 i Eidsberg. 3

    Marte var antagelig datter til Jørgen på Sør-Garsegg og hans kone Gunhild som brukte denne gården fra 1652 til 1672. Martes mann, Christen, hadde nemlig pantet til seg Vesle-Ultvet «av sin svoger» Mads Olsen (1643 - 1723). Mads kjøpte gården av Jørgen Nielsen Holst omkring 1676 og er den første kjente selveieren på Vesle-Ultvet. Han var gift med Kirsten Jørgensdatter Garsegg (død 1699). Om Mads var Christens svoger, bør Christens kone ha kommet fra en av Garsegg-gårdene. Jørgen var gift med Gunhild Halvorsdatter som etter at Jørgen døde ble gift med Jakob Buer fra Rakkestad. I en sak mot fogden klager Jakob over en avregning mellom Gunhild og hennes svoger, Mats Ultvet.

    Marte og Christen hadde følgende barn:
1673: Guro, gift med Jørgen Hansen Trollerud.
1679: Jørgen, overtok Mellom-Garsegg.
1680: Ole, til Brødremoen.
1684: Ingri, gift med Peder Ingebretsen Outen, til Nord-Torper.

    «15.06.1710 Begravne: Martha Jørgensdatter Christen Garsegs quinde 66 aar gl.».

    Skifte etter Marte ble avholdt 10.10.1710:


    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 32b-33a.

    «Peder Børgesøn Sorenschriver over Heggen og Frøland, Hans Langenæs og Erik Usdal Eds Soren Laurettis mend udi Edsbergs Prestegield. Giøre witterlig at Anno Christi = 1710 d: 10 Octobr er holden Rigtig Registering Sampt Skifte og dehle efter den Sal: Kuinde Marthe Jørgensdatter, Som boede og Døde her paa gaarden Mellum Garseg udi Edsberig Præstegield Mellum Hendis efterlatte mand Christen Olsøn paa den Eene og deris Sammen Auflede Børn nemblig
    Jørgen Christensøn gift og Møndig,
    Ole Christensøn Soldat under Hr. Obeiste Schøllers Compagnie 30 aar gl:
    Samt Guroe Christensdatter Trollerud som Haver til Echte Jørgen Hansen ibm: Og
    Ingri Christensdatter, som haver til Echte Peder Ingebretsøn Outen
alle Møndige, paa den anden side, alle Nerverende tilstede undtagen den Eene søn Ole Christensøn som i Ko: Ma: tieniste er udComenderit, Saa var og Bøydelensmanden Peder Skollerud nerverende hvor da boeds Midel og formue, befundtes som efterfølger.
....

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 35a.

            Jordegodset angaaende.
    Saa forbeholder Enkemanden Sig allene 8 Lispd: Pandtegods i Lille Ultvedt her i Edsberig Sogen beliggende hvor paa hand haver udlaandt = 60 Rixd:
Det Ofrige Jordegods begierte hand at Møtte dehlis mellem Samptlige hans børn.
            Odelsgods.
    Gaarden Mellum GarsEgh med bøxel - 11 Lispd:
        Som hand arvede efter sine foreldre og sine søskende indløst.
            Kiøbegods.
    J gaarden Brørmoen i Edsbergs Sogen beliggende - 14 Lispd: med bøxel
        som enkemanden Sig haverte kiøbt saasom ...

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 35a-35b.

    Gaarden Fouleli i Trøgstad Sogen med bøxel - 10 Lispd:
        som enkemanden kiøbt ....
    Udj gaarden Trollerud som Enkemanden hafit forært sin
        datter Gunor Christensdatter
        efter gavebrevets formelding Daterit 17 Marti 1696 som til
        tunge er publiserit - 8 Lispd: med bøxel over samme og 2 Lispd: til,
    Som hendis Søskende icke er tilfreds med, Mens ... ... at maa komme til dehling i Sterfboed igien, saa som fader icke er tillat af Loven at give et barn mere end it andet. Det SkifteRetten og Approberede og Arvingen Guroe Christensdatter self var for nøyed..ed
    Summa forskr. Jordegods med bøxel = 2 Schippd: 3 Lispd: 2 bs:
    Kommer paa en Broderlod med bøxell 14 Lispd: 1 R: 3 2/3 bs:
    Og paa en Søsterlod med Bøxell 7 Lispd: 6 1/3 bs:
....». 4

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravet», folio 86.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 136.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 4.
  4. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 32b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 60-61, 658, 670.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26