Jøran Gundersdatter Sulerud
-1710?

>
ff
Tollef Sulerud. Gårdbruker.
  mf
Torer Jonsen Berg Vestre. Død omkring 1652 på Berg Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Randi Berg Vestre.
f
Gunder Tollefsen Sulerud. Født omkring 1614 på Sulerud, Eidsberg (ØF). Død omkring 1689 på Sulerud, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Marte Torersdatter Berg Vestre. Død 1699 på Sulerud, Eidsberg (ØF).

Jøran Gundersdatter Sulerud. Død omkring 1710 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
Gift Sjøfar Andersen Garsegg Vestre. Gårdbruker.
Født mellom 1636 og 1645 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Død 1728 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 10.07.1728 i Eidsberg (ØF). 1
Maren Sjøfarsdatter Garsegg Vestre. Født omkring 1680 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1754 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 01.08.1754 i Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Død omkring 1710 på Garsegg Vestre, Eidsberg (ØF).

Levde 1670.
    Jøran og Sjøfar hadde følgende barn:
????: Torer, til Trollerud, død i 1699.
????: Randi, gift med Ole Andersen Øst-Garsegg, død i 1741.
Ca. 1680: Maren, gift med Jørgen Kristensen Mellom-Garsegg, død i 1754.
Ca. 1685: Rasmus.

    Skiftet etter Jøran ble avholdt 26.02.1710:


    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1705-10, folio 158b.

    «Peder Børgesøn, Sorenschriver over Heggen og Frøland, Størker Sletner og Tolof Sulerud Eds Sorne Lougrettis mænd udi Edsberg Sogen, Giøre Witterlig at Ao Christi 1710 d 26 fbr er Rigtig Skifte og dehle holden efter den Sahl: Qvinde Jørand Gundersdatter, som boede og døde her paa gaarden Westre Garsegh imellum hendes efterlatte Mand Søefar Andersen paa den Ene, og deris tilsammen aflede Børn, Nembl: Saa som
    Sønnen sahl: Tore Søefarsøns efterlatte tvende børn Nafnl:
        Gunder Toresøn 12 aar gl: og Barbra Toresdatter 14 Aar gl:
    Jtnen anden Søn Rasmus Søefarsøn 25 aar gl: og er Soldat under Hr Obesten Schiøllers Compagnie,
    Saa og Randi og Maren Søefars døtre begge gifte paa den andre Side,
oververende begge svogrene Ole Andorsøn øfre Garsegh og Jørgen Christensøn Brøermoen,
Der war og tilstede bøydelensmanden Peder Povelsøn Skullerud
befantes da boens Midler og formue
....».

    Boet var brutto drøyd 232 Rdl., netto 185 Rdl., fordelt med 92 Rdl. til enkemannen, 30 Rdl. til hver av brødrene og drøyt 15 Rdl. til hver av søstrene.

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1705-10, folio 162b.

    «Jordegodset angaaende:
Enkemanden angaf at were fult Eyende Odelgods Gaarden Westre Garsegh med bøxell 1 Skippd: 7 lispd: tunge. Der af tilkommer Enkemanden self den halfwe skyld efter loven.
Resten dehlis Saaledes Mellum børnene
Den Elste Søn Torer Søfarsøn som wed døden er afgangen haver bekommet af sin fader Enkemanden Søefar Garsegh 8 lispd: tunge i Gaarden Trollerud her i Edsberg Sogen med bøxel over 10 lispd., med Saa Conditioner at hand eller hans børn og Arvinger icke skulle giøre nogen prætension paa Gaarden Westre Garsegh, Efter derom Skøde og gavebreveds formelding Daterit 17 Marti 1696, som til ting er Lest d 20 Marti nest efter, hvilcked gods siden efter Sønnens død er blevet skiftet og delet mellum Hustruen og Børnene efter derom Skiftebreveds udvisning Daterit d. 1. Aprilis 1699, hvilcke breve ... u-paatalte og u-... Rede Skifte Retten ikke kand frafalde, saa ... ... børnene efter Sal: Tore Søefarsøn ... ere U- møndige der med wel befin...

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1705-10, folio 163b.

...
De 13˝ lispd. dehlis da de øfrige Børn imellum, Saasom
elste igienlevende Søn Rasmus Søefarsøn i gaarden Westre Garsegh med bøxel og fuld Aasædes Ret
                                    efter faderens død om hand hannem overlever - 6 Lispd: 3 Remaal
Datteren Rangdi Søefars datter med bøxel - 3 lispd: 1˝ Remaal
Datteren Maren Søefars datter med bøxel - 3 lispd: 1˝ Remaal
13˝ lispd:
...». 3

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravene», folio 244.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 170.
  3. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 4, 1705-1710, folio 158b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 318, 688.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26