Ole Christophersen Opsahl
1645?-

>
ff
Brynild Opsahl. Død omkring 1636 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
fm
Aashild Opsahl.
   
f
Christopher Brynildsen Opsahl. Født omkring 1604. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Gårdbuker.
m
Berte Opsahl. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Ole Christophersen Opsahl. Født omkring 1645.
Gift 1681 Anne Jonsdatter Onstad. Født på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1712 på Askim Vestre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Født omkring 1645.

Levde 1712 på Askim Vestre, Askim (ØF).
    I 1680-årene hadde Oles mor Berte Hansdatter lånt 30 rd. av sognepresten, herr Christopher Jensen Nannestad, for å kunne betale kongesikt (mulkt) for Ole. Da hun døde meldte sognepresten fra om gjelda, og Ole, som da bodde på Vestre Haug, overdro herr Christopher 2 lispund i Oppsal og gjorde opp for sin gjeld på den måten.

    Ole overtok gårdsdrifta på Haga Vestre, Eidsberg, og drev ellers en del med gårdhandel.

    Han eide halve Hoel Ytre, Askim, til 1694 og kjøpte så de resterende 7˝ lispund tunge av svigerfaren for 37 Rdl. Han solgte så hele gården for 90 Rdl. til Gunder Jonsen på Mellom-Grøttvet og Oles stedatter Johanne i 1709. Gunder Jonsen overdro i 1709 hele gården som brukelig pant til brukeren Ole Halvorsen (bror til Kristen Halvorsen Haga). Da Ole Halvorsen døde i 1716, solgte Gunder Jonsen hele gården til Peder Mansås i Trøgstad for 114 rd.

    I Oles brukertid kjøpte sokneprest Nannestad Vestre Haga, og da presten døde, flyttet enka Karen Tønnesdatter Unrow til Haga med barna våren 1709.

    Samme år kjøpte Ole Vestre Askim med en skyld på 1 skippund med bøxel for 200 Rdl. av monsieur Nils Svendsen Wold, som hadde overtatt denne gården etter sorenskriveren Asgeir Jonsen et par år tidligere. Ole flyttet til Vestre Askim, men han fikk skriftlig erklæring fra madame Nannestad på at han eller sønnen Kristen Olsen skulle ha førsteretten til Haga om hun kom til å flytte. Det ble holdt åbotstakst på alle husene på Haga, og det viste seg at de trengte reparasjoner for 34 Rdl., som Ole ble dømt til å betale for forfallet i hans tid.

    "
Askim sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    I «den extra-ordinaire skatteliste» i 1711 som kalles «Skoskatten», står Ole oppført under Vestre Askim med hustru og 4 barn, hvorav en er dragon og en er dragonknekt.
    Han betale skatt av 8 par sko for 4 personer, da dragonen og dragonknekten var fritatt for skatt,
tilsammen 24 skilling.

    I listen over Krigsstyr for 1712 leser vi under Vestre Askim at
«Oles hustru er død, han eier bare det ringe halve bo og har opplatt det halve bruk for sønnen Christen».

    Ole levde kun noen få år etter sin hustru, og Christen overtok da hele gården. I 1717 finner vi ham som eneoppsitter. 1

 

  1. Ekstraskatten i 1711. Askim sogn, Heggen og Frøland fogderi. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 55-56; Bind 2, side 347. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 573-574; Bind II, side 222.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26