Aashild Opsahl

>
       
   
Gift Brynild Opsahl. Gårdbruker.
Død omkring 1636 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Christopher Brynildsen Opsahl. Gårdbuker.
Født omkring 1604.
Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Levde 1589.
Levde 1639 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
    Aashild og Brynild hadde følgende barn (minst):
Ca. 1604: Christoffer, overtok Opsahl.
Hans, til Nord-Langset i Trøgstad.

    Etter at Brynild døde sto enken Aashild (Aasella) for gården i 1637.

    Fra julen 1637 til våren 1639 rådde sønnen Christopher over 1 skippund i Opsahl og hele Torp i Trømborg.

    Aashild giftet seg antagelig igjen omkring 1639, for fra våren det året står en Bjørn Opsahl som eier av 13 lispund i Opsahl og hele Torp. Christopher, som da leide Nord-Langnes, eide de øvrige 7 lispund i Opsahl.

    "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 19).

    Koppskatten i 1645 viser:
«Biørn Opsall och Hans quinde.
2 piger».
Han betaler 1 mark 8 skilling i skatt.

    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 42).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Biørnn Opsall 13 lispund.
Christoffer Langenes 7 lispundt.
Esberig presteboellett ½ pundt.
Bygger bunden selff.»
Han betaler 6½ dr. i skatt. 1

 

  1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 19. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 42. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26