Berte Opsahl
-1681?

>
       
   

Berte Opsahl. Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Gift Christopher Brynildsen Opsahl. Gårdbuker.
Født omkring 1604.
Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Ole Christophersen Opsahl. Født omkring 1645.
Kirsten Christophersdatter Opsahl. Død omkring 1691 på Jempteland, Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Død omkring 1681 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Levde 1629.
    Berte (Birgit) og Christopher hadde følgende barn (minst):
Ca. 1644: Brynild, overtok Opsahl, gift med Marte Taraldsdatter Øyerud,
               død på Opsahl 27.11.1732, 96 år gammel (kirkebok Eidsberg nr. I2, 1731-41, folio 31).
Ca. 1645: Ole, til Vestre Haga, Askim, gift med Anne Jonsdatter Onstad.
Ca. 1650: Hans, først på Opsahl, til Haugtomt like før århundeskiftet.
Siri, gift med Halvor Gjermundsen Nord-Quiller.
Kirsten, gift med Jon Enersen Nordre Fjeld.
Guri, gift med Peder Syversen Haug på Aarstad i Trøgstad.

    "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 9, 1668-69, folio 84b-85a.

    12.12.1668 gikk Sven Jensen Skomager i Fredrikstad til sak mot flere for gjeld, bl.a. mot Christopher Opsahls hustru Berte Opsahl. Hun ble på vegne av sin mann krevd for en restgjeld på 16 tylfter tømmer oppsagd til bord, 6 Rdl. i penger, 2 lispund mel og 1 kvarter sild til 3 ort, foruten Rdl. for stevningen. Til vederlag skulle fordringshaveren bare ha fått 3 kvarter mel til 1 Rdl. og en stut til 3 Rdl. Berte svarte at hun og hennes mann var blitt tvunget til å gjøre regnskap med Lauritz Hendriksen på grunn av fórnød og mangel på arbeidspenger. Den stuten de hadde latt ham få, var verd 4 Rdl. og de sagbordene som sto oppført i regnskapsboka, var gitt dem til å reparere gården med. Men dette ville Svend Jensen ikke samtykke i (HF tingbok nr. 9, folio 84b-85a).

    "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 17, 1677, folio 19a.

    26.10.1677 gikk Erik Mysen til sak mot Birgittes sønner, Brynil og Oluf Opsahl, for at de hadde overfalt og slått Eriks og hans mor Gunnhild Mysens folk i Mysens egen skog. Videre for at de overfalt Erik selv på samme sted. Det ble ført 5 vitner (HF tingbok nr. 17, folio 19a-20b).

    I 1680-årene hadde Berte lånt 30 rd. av sognepresten, herr Christopher Jensen Nannestad, for å kunne betale kongesikt (mulkt) for sønnen Ole. Da hun døde meldte sognepresten fra om gjelda, og Ole, som da bodde på Vestre Haug, overdro herr Christopher 2 lispund i Oppsal og gjorde opp for sin gjeld på den måten.

    Det ble avholdt felles skifte etter Christopher og Berte 29.10.1681. 1

 

  1. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 221-222. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221-222.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26