Halvor Christophersen
1755-1809
Husmann.

>
       
f
Christopher Olsen. Født omkring 1730. Død 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF). Husmann.
m
Sara Dorothea Jensdatter. Født omkring 1734. Død 1787 på Vammeli Nordre, Askim (ØF).

Halvor Christophersen. Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF). Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF). Husmann.
Gift 22.10.1781 i Askim (ØF) 1 Gunhild Olsdatter. Født omkring 1750.
Død 1812 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Begravet 19.07.1812 i Askim (ØF). 2
Ole Halvorsen. Gårdbruker.
Født 15.01.1786 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Døpt 26.02.1786 i Askim (ØF). 3
Død 09.04.1858 på Hauger, Askim (ØF).
Begravet 16.04.1858 i Askim (ØF). 4

Biografi - Biography

Husmann.
Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF).
Døpt 05.10.1755 i Askim (ØF). 5
Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.06.1809 i Askim (ØF). 6

Levde 1781 på Nygaard Søndre (Nedre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Levde fra 1782 til 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Levde fra 1793 til 1801 på Kløverud, Prestegården, Askim (ØF).
    Halvor ble født på Tømpt «Dom 14 à Trin» (14. søndag etter trefoldighet) og døpt «Dom 19 à Trin»:
«Christopher og Sara Dorothea Tømpts Søn kaldet Halvor».
Faddere var Johanne og Kari Tømpt, Christense Sundet, Svend Tømpt og Christopher Solie.

    Han ble konfirmert i 1776. Han var da 18 år og bodde på Søndre Løken.

    Da de giftet seg i 1781 bodde de fortsatt under Søndre Løken, antagelig på Søndre (Nedre) Nygaard. Knudh Mathisen Sødre Løken og Lars Andersen Kløverud var forlovere.

    Sitt første barn, Inger, fikk de på Laholmen under Prestegården. Her bodde de fortsatt når de fikk sitt tredje barn, Sissel, i 1789. I 1790 døde Halvors far, Christopher, på Laholmen.

    Halvor brukte så Kløverud, som også var en plass under Prestegården, fra begynnelsen av 1790-åra til ut på 1800-tallet. Deres yngste barn, Kristine, ble født på Kløverud i 1793.

    "
Follketellingen i 1801, folio 366a.

    I 1801 var han 43 år i henhold til folketellingen som ble avholdt det året. Ole (15 år), Sissel (11 år) og Kristine (8 år) bodde da hjemme hos sine foreldre. I husholdet bodde også Kistine Jørgensdatter (10 år) som var søsterdatter til Gunhild.
    I alt bodde det 37 personer fordelt på 7 familier på prestegården.

    Da han døde i 1809, 53 år gammel, bodde han på «Fiellingen» under Nordre Vammeli. 7

 

  1. Kirkebok Askim nr. 2: «Trolov. og Viede», folio 150.
  2. Askim Kirkebok nr. 3: «Begravede», folio 58.
  3. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 82.
  4. Kirkebok Askim nr. 5: «Begravede og Dødfødte», folio 264, nr. 9.
  5. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og Døbte», folio 72.
  6. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 58.
  7. Kirkebok Askim nr. 2: «Confirmerte», folio 171, nr. 15. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 413. Notater fra Kaare Nygaard.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26