Sara Dorothea Jensdatter
1734?-1787

>
       
   

Sara Dorothea Jensdatter. Født omkring 1734. Død 1787 på Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Gift 17.03.1755 i Askim (ØF) 1 Christopher Olsen. Husmann.
Født omkring 1730.
Død 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Begravet 02.05.1790 i Askim (ØF). 2
Halvor Christophersen. Husmann.
Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF).
Døpt 05.10.1755 i Askim (ØF). 3
Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.06.1809 i Askim (ØF). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1734.
Død 1787 på Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.02.1787 i Askim (ØF). 5

Levde fra 1753 til 1755 på Tømt, Askim (ØF).
    Hennes dåp eller konfirmasjon er ikke funnet i kirkebok for Askim. Det er derfor mulig at hun kom fra et annet prestegjeld, alternativt at hun ble født før 1733, året for den første kirkebok i Askim.

    I 1753 nevnes Sara Dorothea første gang. Ole Christophersen Tømt og Anne Haagensdatter fikk da en «uekte» datter, Kari. Blandt fadrene var «Sara Dorothea og Svend [Hansen] Tømpt» (Kirkebok nr. 1, folio 69, «Døbte»). Anne var enke etter Simon Gulbrandsen og Svend var gift med Johanne Gulbrandsdatter.

    Søren, som var forlover da Sara giftet seg, var sønn til Gulbrand Tordsson og Gunhild Gundersdatter Grøtvedt. Da Gulbrand døde i 1732, giftet Gunhild seg igjen med Ole Embretsen som døde 09.07.1752, 64 år gammel.
    Skiftet etter Ole Embretsen ble avholdt fra 11.08.1752 til 13.12.1752. Dette viser at han ikke etterlot seg barn, hans arvinger var hans hustru Gunhild og Oles søsken. Blandt disse var en Jens Embretsen, vi får ikke vite hvor han bor. Det er mulig at Sara Dorothea var datter til Jens(!):
    «Dernæst Publiceret Følgende Skiftebreve.
1. Eet Skiftebrev forrettet paa Gaarden Dragoun Qvarteret Tømt begyndt den 11te augustij og sluttet den 13de Decembr 1752 efter Manden Ole Embretsen Jmellem hans Jgienlevende hustrue Gunnild Gundersdatter og den Sahlig Mands arvinger og Sødskende Nemlig:
Een broder Jens Embretsen og
tvende hans søstre Ingeborg Embretsdatter og Kirsti Embretsdatter,
samt Een Søster Søn Ved Nafn Christen Christensen, hvilket forklarer:
af boet er ejende udj gaarden Tømt 18 Lispund 1 R: 1/7 Bsmz. tunge, Taxeret for 182 Rdl: 2 mark 4 sh: som saaleder er udlagt til:
....»
(Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, folio 241).

    Sammen med Christopher hadde Sara følgende barn:
1755: Halvor, født på Tømt - konfirmert 1776, Søndre Løken, 18 år.
1758: Jørgen, født på Finnsrud - konfirmert 1780, S. Løken, 19 år -
                                                     gift med Halvors svigerinne Ingel Olsdatter -
                                                     død av «Tæring» på Langbråte i 1794.
1762: Ole, født på Finnsrud, død i 1764, 2 år og 4 måneder gammel.
1765: Ole, født på Moenshytte, død 3 dager gammel.
1767: Kari, født på Moenshytte - konfirmert 1784, Veiby, 17 år.
1770: Hans, født på Moenshytte - konfirmert 1791, Søndre Aschim, 19 år.
1774: Olea, født på Veiby - konfirmert 1792, Kyiihelsruud, 18 år.

    1758: «Dom 17 a Trin - Døpt Dom 22 a Trin: Christopher og Sara Dorothea Finsruds Søn kaldet Jørgen». Faddere var Johanne og Kari Tømpt, Christense yttre Nygaard, Svend Tømpt og Torer Onstad (Kirkebok nr. 2, folio 3).
    1762: «Dom Lætare - Døpt Dom Misericord: Christopher og Sara Dorothea Findsruds Søn kaldet Ole». Faddere var Anne og Kari Onstad, Christense Moen, Torer Onstad og Joen Olsøn Kullebunden (Kirkebok nr. 2, folio 16).
    1765: «Dom 20 a Trin - Døpt 25 a Trin: Christopher og Sara Dorothea Moenshyttes søn Ole hiemmedøpt af Lars Houer». Faddere var Ragnil Outen, Anne Lunder, Marthe Houer, Sifver og Ammund Moen (Kirkebok nr. 2, folio 25).
    1770: «Dom 19 a Trin - Døpt Dom 24 a Trin: Christopher og Sara Dorothea Moenshyttes søn Hans». Faddere var Ragnil og Anna Maria Outen, Laurina Houger, Hans Outen og Ammund Moen (Kirkebok nr. 2, folio 38).
    1774: «Dom 7 a Trin - Døpt Dom 11 a Trin: Christopher og Sara Dorothea Vejbyes Datter kaldet Olea». Faddere var Ragnil Outen, Maria og Ole Moen, Knud Outen og Ole Søndre Løken (Kirkebok nr. 2, folio 47).

    Torer Onstad er ofte fadder når deres barn døpes. Denne Thorer Olsen fra Hyllie i Spydeberg kjøpte halve Onstad i 1753. Hans første hustru het Ingeborg Arnesdatter, og de hadde 4 barn. 07.06.1761 falt deres 10 år gamle sønn Ole, i elven. Ingeborg forsøkte å redde ham, men begge druknet. Året etter døde også datteren Kari, drøyt 4 år gammel. Han giftet seg så på ny 29.12.1761 med Anne, datter til Svend Gulbrandsen Tømt. De fikk datteren Ingeborg som imidlertid døde 4 uker gammel. Bare 9 måneder senere døde også Anne, kun 21 år og 3 måneder gammel, antagelig i barselseng. Etter dette solgte Torer gården 18.10.1763 til Peder Erichsen for 360 rdl., sikkert for å komme bort fra alle triste minner.

    Sønnene har ved konfirmasjonen systematisk blitt oppført som 2-3 år yngre enn de i virkeligheten var. Man ville kanskje skjule at de hadde blitt godgjent av presten i en høyere alder enn det som var vanlig. Selv 18-19 år var en høy alder.

    «Sara Jens Datter N. Vammelie» døde i 1787 «af langvarig Svaghed», 53 år gammel.

    Antagelig bodde familien da på husmannsplassen Fjellengen under Nordre Vammeli. Ifølge gårdshistorien er det usikkert hvem som brukte plassen en tid før og etter århundreskiftet. 6

 

  1. Kirkebok Askim nr. 1: «Trolov. og Viede», folio 48.
  2. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 50.
  3. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og Døbte», folio 72.
  4. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 58.
  5. Kirkebok Askim nr. 2: «Begravede», folio 124.
  6. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 133-134, 178-180, 186-187; Bind 2, side 470.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26