Gunhild Olsdatter
1750?-1812

>
       
   

Gunhild Olsdatter. Født omkring 1750. Død 1812 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Gift 22.10.1781 i Askim (ØF) 1 Halvor Christophersen. Husmann.
Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF).
Døpt 05.10.1755 i Askim (ØF). 2
Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.06.1809 i Askim (ØF). 3
Ole Halvorsen. Gårdbruker.
Født 15.01.1786 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Døpt 26.02.1786 i Askim (ØF). 4
Død 09.04.1858 på Hauger, Askim (ØF).
Begravet 16.04.1858 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Født omkring 1750.
Død 1812 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Begravet 19.07.1812 i Askim (ØF). 6

Levde 1781 på Nygaard Søndre (Nedre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Levde fra 1782 til 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Levde fra 1793 til 1801 på Kløverud, Prestegården, Askim (ØF).
Levde 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF).
    Gunhilds hadde søsteren Inger, som var gift med Halvors bror, Jørgen! Vi vet ikke hvem som var Gunhilds og Ingers foreldre.

    I «Gårdshistorie for Askim» om Kløverud under Prestegården oppgis at Gunhild var født ca. 1751. Dette antagelig fordi hennes alder i folketellingen fra 1801 oppgis å være 50 år. I henhold til Kaare Nygaards notater ble hun født i 1750, noe som stemmer overens med at hun nok døde på Nedre Gudim i 1812, 62 år gammel.

    Folketellingen av 1801 oppgir at familien i sitt hushold hadde Kistine Jørgensdatter, 10 år gammel, og at hun var søsterdatter til Gunhild.
    Kirkeboken viser at Kirstine ble døpt i 1791:
«Dom 1te Advent. Jørgen og Inger Langebraates D. N. Kirstine». Faddere var Gunnild [Olsdatter, Ingers søster?] Kløverud, Kari [datter til Lars Jensen, født 1755] Riseng, Halvor Laholmen, Hans Aschim og Christen Henstad (Kirkebok nr. 3, folio 5). Langbråten var en husmannsplass under Henstad.
    Jørgen og Inger giftet seg i 1789:
«d 24 Oct. trolovet Ungkarl Jørgen Christophersen N. Løchen og Pigen Inger Olsd. N. Løchen. Copuleret d: 21. Nov 1789». Forlovere var Povel Larsen Søndre Løken (ca. 1725-1797) og Lars Hansen Nordre Løken (Kirkebok nr. 2, folio 158).
    Ifølge Gårdshistorien for Askim, Bind 2, side 189, brukte Jørgen Kristoffersen, født ca. 1759, plassen Langebraate et par års tid før han døde her i 1794:
«Jul: 20. Jørgen Christophersen Langbraate av Tæring», 35 år, 9 måneder, 1 uke og 1 dag gammel» (Kirkebok nr. 3, folio 52).
    Inger bodde hos sin søster Gunhild da hun døde i 1799:
«Sept: 29. Inger Olsdatter Kløverud af Tæring», 42 år gammel (Kirkebok nr. 3, folio 54).
    En Inger Olsdatter ble døpt i 1759:
«Teft: Bap Christi: Ole [Torsen] og Birthe Jarens Datter kaldet Inger». Faddere var Kari Jaren [gift med Ole Pedersen Jaren fra Holter], Anne Risingen, Thore Sechelsteen, Torer Ytre Hoel og Lars [Jensen] Risingen (Kirkebok nr. 2, folio 5). Ole Torsen Rud kjøpte i 1766 Torer Eriksens halvdel i Jaren. Han brukte sin del av Jaren til 1772 (Askims gårdshistorie, bind 2, side 315).
    Inger Olsdatter Field ble konfirmert i 1774, 15 år gammel.

    «Dom 16 à Trin.» (sønd. 16 etter Trefoldighet) i 1753 døptes «Ole og Birthe Risingens datter kaldet Gunnild». Faddere var Malene Yttre Hoel, Aaslou Cateralen, Gunnild og Torer Yttre Hoel og Torer Cateralen.
    Gunnild på Risengen var datter til Ole Saksesen og Berte Jonsdatter. Ole hadde kjøpt gården på auksjon etter Sven Halvorsens død i 1751. Som enkemann solgte Ole gården i 1755 til Lars Jensen for 171 rdl. og føderåd. En Ole Saksesen var trolig husmann på Ytre Holshytta i begynnelsen av 1760-årene. Han døde her i 1763, 49 år gammel.
    Berte Jonsdatter døde i 1754, så hun kan ikke ha vært mor til «vår» Gunhilds søster Inger:
«12te Maj: Birthe Joensdatter Risingen i barnenød uforløsst 41 Aar gl:» (Kirkebok nr. 1, folio 64).
    I 1753 (21. Trin.) ble også en Gunnild Olsdatter døpt på Jaren, men hun døde samme år («9de December, 3 Uger og tvende dager gammel»). Hennes foreldre var Ole [Pedersen Holter] og Kari Jaren, og faddere var Christense Masingen, Mari Hoen, Kari Trulsdatter Nordre Løken, Mathis Hoen og Ole [Torsen(?)] Jaren.
    En «Gunnild Olsdatter Halstvet» ble konfirmert i 1771, 18 år gammel. Da hun ikke er registrert i gårdshistorien i det aktuelle tidsrom, var hun antagelig tjenestejente på gården.

    Gårdshistorien har blandet sammen flere husmannsfamilier i fra dette tidsrom.
    Halvor Jonsen og Gunhild Svensdatter som brukte Nordre Laholmen i 1780-årene oppgis å ha barna Inger (f. 1782), Ole (f. 1786) og Sissel (f. 1789).
    Peder Jonsen og Anne Kristiansdatter på Søndre Laholmen fra midten av 1790-årene til 1803 oppgis å ha barna Ole (f. ca. 1786), Sissel (f. ca. 1790) og Kristian (f. 1797).
    «Våre» Halvor og Gunhild på Kløverud fra begynnelsen av 1790-årene oppgis å ha barna Ole (f. ca. 1786, angivelig på Hauger), Sissel (f. ca. 1790) og Kristine f. ca. 1792).

    Sammenblandingen har sin grunn i at presten på den tiden kun førte inn foreldrenes fornavn samt plassen der de bodde, altså ikke deres fedres navn. Ved innførselen av Halvors og Gunhilds barn mens de bodde på Laholmen skrev presten kun:

    «Halvor og Gunhild Laholmens ...»

    Vi kan likevel være temmelig sikre på at barna som listes nedenfor er søsken. Det er nemlig delvis de samme personer som forekommer som faddere ved hver dåp.

    Sammen med Halvor hadde hun følgende barn:
1782: Inger, født på Laholmen - konfirmert 1798, 16 år gammel, «Præstgd.» -
         gift med Jokum Kristiansen Dovrefjell fra Bilitt under Nordre Løken.
1786: Ole født på Laholmen - konfirmert 1802, 16 år gammel, Kløverud.
1789: Sissel, født på Laholmen - konfirmert 1805, Holte.
1793: Kirstine, født på Kløverud - konfirmert 1809, «Fiellingen».

    1782: «Dom 12 p Trin - Døpt 19 p Trin: Halvor og Gunnild Laholmens D. N. Inger». Faddere var Mathis Præstegaarden, Olaug ditto, Inger N. Løchen, Jørgen S. Løchen og Peder Præstegaarden (Kirkebok nr. 2, folio 71).
    1789: «Dom 13 p Trin - Døpt 17 p Trin: Halvor og Gunnild Laholmens Datter Siisel». Faddere var Helene bg, Hans Laholmen, Lars Kløverud og Inger N. Løchen (Kirkebok nr. 2, folio 94).
    1793: «Dom Jubilate d. 21 April - Døpt Fest Trin: Halvor Christophersen Gunnild Olsd. Kløverud B. N. Kristine». Faddere var Olaug, Anne, Povel og Mathis Præstegaarden og Hans Østre Aschim (Kirkebok nr. 3, folio 8).

    Gunhild døde på Nordre Ihlen i 1812:
«Jul: 19. Gunnild Olsdatter Gudim af Kraf i Haaden(?)», 62 år gammel.

    Antagelig bodde da fortsatt også hennes sønn, Ole, på Nordre Ihlen hjemme hos sin svigerfar, Ener Brynildsen. 7

 

  1. Kirkebok Askim nr. 2: «Trolov. og Viede», folio 150.
  2. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og Døbte», folio 72.
  3. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 58.
  4. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 82.
  5. Kirkebok Askim nr. 5: «Begravede og Dødfødte», folio 264, nr. 9.
  6. Askim Kirkebok nr. 3: «Begravede», folio 58.
  7. Askim kirkebok nr. 1: «Fødte og Døbte», folio 69. Askim Kirkebok nr. 2: «Konfirm», folio 169, nr. 19. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 310. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 413. Notater fra Kaare Nygaard.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26