Ole Halvorsen
1786-1858
Gårdbruker.

>
ff
Christopher Olsen. Født omkring 1730. Død 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF). Husmann.
fm
Sara Dorothea Jensdatter. Født omkring 1734. Død 1787 på Vammeli Nordre, Askim (ØF).
   
f
Halvor Christophersen. Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF). Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF). Husmann.
m
Gunhild Olsdatter. Født omkring 1750. Død 1812 på Gudim Nedre, Askim (ØF).

Ole Halvorsen. Født 15.01.1786 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF). Død 09.04.1858 på Hauger, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift 09.03.1811 i Eidsberg (ØF) 1 Ellen Enersdatter Gudim Nedre. Født 13.06.1790 på Tarm, Askim (ØF).
Døpt 18.07.1790 i Askim (ØF). 2
Død 04.02.1866 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 16.02.1866 i Askim (ØF). 3
Christen Olsen Nygaard. Husmann og skomaker.
Født 14.06.1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Døpt 27.06.1813 i Askim (ØF). 4
Død 09.04.1890 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 18.04.1890 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 15.01.1786 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Døpt 26.02.1786 i Askim (ØF). 6
Død 09.04.1858 på Hauger, Askim (ØF).
Begravet 16.04.1858 i Askim (ØF). 7

Levde 1811 på Aasgaard, Eidsberg (ØF).
Levde 1813 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Levde fra 1815 til 1817 på Ihlen Nordre, Askim (ØF).
Levde 1821 på Hauger, Askim (ØF).

  "
Oversikt over gårder i Askim sogn. Bosetning ved utgangen av vikingtiden, nyrydning og gårdsdeling i gammelnorsk tid, nedlegging av gårder og bruk i sen-mellomalderen.

    Da Ole ble døpt skrev presten i kirkeboken:
«1786 Døbte - Dom 2 p Eph: Halvor og Gunnild Lolmens Søn N. Ole. F.B. Karen Thue, Olaug Prestegaarden, Povel Prestegaarden, Peder Prestegaarden, Jørgen Søndre Løchen - Dom Esto mihi», dvs. født 2. søndag etter trettendedag og døpt på Fastelavenssøndag (Esto Mihi = Quinquagésima).

    Ved folketellingen i 1801 var Ole 15 år, skomagerdreng, og han bodde hos sine foreldre. Familien ble registrert under Prestegården og bodde antagelig på Kløverud som var en husmannsplass under denne.

    Da Ole ble konfirmert i 1802, bodde han fortsatt på Kløverud og var da 16 år gammel.

    Det oppgis i «Gårdshistorie for Askim» at Ole kom fra Foss i Eidsberg. Det er i alle fall klart at familien bodde på Aasgaard i Eidsberg da de giftet seg i 1811:
«Decbr. 31: Ungkarl Ole Halvorsen Aasgaard og Pigen Elen Eners Dr. ibid begierede Ægteskabs Tillysning. Cautionister: Ener Aasgaard og Gunder Bøttorp. Viede Martü 9de».

    De bodde fortsatt på Aasgaard da de døpte den eldste sønnen, Halvor, i 1811. Det fremgår av konfirmantlisten i kirkeboken for Askim i 1826, og han er funnet døpt i kirkebok for Eidsberg.

    Familien bodde i 1813 på Nedre Gudim i Askim, antagelig også i 1812 da hans mor døde der, sammen med Oles svigerfar, Ener Brynhildsen.

    Ifølge gårdshistorien var Ole lottbruker på Nordre Ilen i 1817, men han bodde der allerede i 1815, da datteren Gunnild ble født på Nordre Ihlen det året.

    Ihlen-gårdene ligger mellom E18 og jernbanen. Gårdene grenser til Langnes og Stenbøl i vest, til Rom og Kvakkestad i sørvest, til Gurud i sør og til Prestegården og Gudim i øst.Navnet Ihlen er en sammensetning av «ila» (kilde) og «vin» som betyr grasslette. Området var trolig beitemark for en eldre gård (Gui eller Prestegården) før det ble ryddet gård her i førkristen tid. 200 m nord for husene på nordre Ihlen er det et gravfelt med 5 store rundhauger. I gammelnorsk tid ble gården delt i et nordre og et søndre bruk, begge ble holdt oppe etter svartedauen.

  "
Tunet på Ihlenbrukene rekonstruert etter branntakstbeskrivelser og deleforretninger. Lagården på Vestre Ihlen skal ligge 1 målestang fra gjerdet ifølge en deleforretning fra 1842.

    Ole bykslet senere Hauger sammen med Jon Pedersen til ca. 1830 og ble ifølge gårdshistorien på Hauger til midten av 1830-årene. Da han døde i 1858, 72 år gammel, bodde han imidlertid også på Hauger. Det er derfor mulig at han har blitt boende der etter at han oppga jordbruket.

    Hauger ligger sør for Askimbyen med tunet på en høyde vest for Vammaveien. I nord grenser gården til Moen, i vest til Gjellestad langs Gjellestadbekken, i sør og sør-øst til Skjørten og i øst til Moen.

    Navnet Hauger kommer av gammelnorsk «Haugar» som er flertall av «haugr» og betyr haug eller høyde. Gården ble ryddet i før-kristen tid og var i bruk i de vanskelige årene etter svartedauen. Gården har ikke vært bruksdelt. Det ligger to langhauger og en rundhaug på gården.

    Ole døde som inderst på Hauger i 1758, 72 år gammel. 8

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 6: «Ægteviede», folio 153.
 2. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 3.
 3. Kirkebok Askim nr. 5: «Begravede og Dødfødte», folio 276, nr. 9.
 4. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 34.
 5. Kirkebok Askim nr. 7: «E. Døde», folio 196, nr. 14.
 6. Kirkebok Askim nr. 2: «Døbte», folio 82.
 7. Kirkebok Askim nr. 5: «Begravede og Dødfødte», folio 264, nr. 9.
 8. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Kirkebok Askim nr. 3: «Konfirm», folio 91. Kirkebok Askim nr. 4: «Confirmerede Drenge» (Halvor 1826), folio 504, nr. 5. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 286, 290; Bind 3, side 358-359, 386, 413.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26