Thorchild Aslachsen Agnes/Schøyen
1631?-1719
Gårdbruker.

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Thorchild Aslachsen Agnes/Schøyen. Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1719. Gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1719.

    I henhold til manntallen i 1701 er Thorchild født ca. 1631. Rekkefølgen blandt sønnene ved skiftet etter hans far gjør imidlertid dette årstallet tvilsomt.

    Han giftet seg til Schøyen i Enebakk med enken Goro Arnesdatter. De bodde en tid på hennes første mann, Gulbrand Jonsens, eiendom. Senere overtok de hennes foreldres eiendom Schøyen.

    Goro og Thorchild hadde 6 barn, bl.a:
1672: Gulbrand, gift med Kirsten Axelsdatter Østre Tobøl.

    Goro døde i 1686.

    Året etter giftet Torchild seg med Marthe Hansdatter, datteren til Hans Torvaldsen Hval i Fet. I dette ekteskapet var det 3 barn. Marthe døde i 1695.

    Torchild giftet seg tredje gang med Marthe Giestsdatter Rachnerud, født i 1668. Hun var søster til Torer Hokaas' første hustru Aase. De hadde 4 barn.

    Torchild døde i 1719. Hans hustru overlevde ham. 1

 

  1. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 420.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26