Einer Aslachsen Agnes/By Nordre/Krogstad
1634?-
Gårdbruker.

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Einer Aslachsen Agnes/By Nordre/Krogstad. Født omkring 1634 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1634 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).

    Einer ble gift ca. 1660 med Berthe Hansdatter Bye, datter til Hans Amundsen Nordre Bye i Enebakk.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 3.3 Enebakk sogn, folio 147.

    Einar brukte ifølge manntallet 1664-66 1 skippund i Nordre Bye sammen med sin svigerfar Hans Amundsen, som brukte 1˝ skippund mel og ˝ bismerpund smør.
    Fra prestenes 2. manntall i 1666:
«Fuldegaarder:
    Num 49 Nørdre Bye skylder 2 pund ˝ pd smør.
Opsidere:
    Hans bruger 1 pund ˝ bismer pund smør 62 Aar.
    Ener burger 1 pund 32.
Tienistedrenger:
    Asbiørn Brynilsen 14 aaar.»

    Ved skiftet etter Hans overtok Einer gården Krogstad, som var svigerfarens eiendom. Hans Amundsens eldste sønn, Halvor, som tidligere hadde brukt Krogstad, overtok Nordre Bye.

    Berthe og Einar hadde 3 døtre:
Anne, gift med Hans Gudmundsen.
1649: Siri, gift med Even Christophersen Fossum.
Eli, ugift i 1699. 1

 

  1. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 418.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26