Reer Aslachsen Agnes
1631?-
Gårdbruker.

>
ff
Einer Aslachsen Hokaas Nedre. Født mellom 1560 og 1570. Død før 1637 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Effuen Torchildsen Agnes. Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
mm
??? Reersdatter Wennevold Vestre.
f
Aslach Einersen Hokaas Nedre/Agnes. Født omkring 1600. Død 1686 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
m
Tore Effuensdatter Agnes. Født omkring 1598. Død 1690 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Reer Aslachsen Agnes. Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1631 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).

    Reer var Aslachs og Tores eldste sønn.

    Han var første gang gift med en datter til Knut Mysen og Sidsel Jacobsdatter i Enebakk.

    Reer ble ca. 1670 gift annen gang med en datter til Hans Holmsen Østenbøl og Aase Halvorsdatter Tobøl.

    Han hadde i sine to ekteskap tre sønner og fem døtre. 1

 

  1. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 417.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26