Ove Frantsen
1858-1895
Skomaker, gårdbruker.

>
ff
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK). Husmann.
fm
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
mf
Anders Nielsen Bilett. Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Soldat.
mm
Ingeborg Olsdatter.
f
Frants Olsen Sandem. Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Husmann på Vandogg.
m
Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Ove Frantsen. Født 24.06.1858 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 03.11.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF). Skomaker, gårdbruker.
Gift 15.05.1883 1 Sissel Marie Halvorsdatter Berg Søndre. Født 23.01.1861 på Berg Søndre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 1941.
Hans Fredrik Ovesen. Født 17.06.1884 på Skarpno, Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 03.08.1884 i Eidsberg (ØF). 2
Død 02.06.1886 på Skarpno, Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Hans Ovesen Bamsrud. Født 13.02.1887 på Skarpno, Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 07.04.1887 i Eidsberg (ØF). 3
Død 26.09.1967 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Anna Ovesdatter Bamsrud. Født 22.07.1889 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Olga Marie Ovesdatter Bamsrud. Født 17.07.1891 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 25.02.1977.
Maren Johanne Ovesdatter Bamsrud. Født 26.02.1893 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 13.03.1920.
Annette Caroline Ovesdatter Bamsrud. Født 10.01.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 22.12.1896 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Skomaker, gårdbruker.
Født 24.06.1858 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 18.07.1858 i Eidsberg (ØF). 4
Død 03.11.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Begravet 13.11.1895 i Hærland, Eidsberg (ØF). 5

    Ove ble født på Vandog plads 24.06.1858 og døpt 18.07.1858. Faddere var kone Annette Hansdatter Vandog, pige Johanne Mathisdatter Langebrekke plads, gbr. Christian Iversen Vandog, ungkar Christen Johannesen Vandog og ungkar Andreas Olsen Vandog plads.

    Han ble konfirmert 05.10.1873. Presten ga ham karakteren «God».


    "

    Ove og Sissel giftet seg i 1863. Han var skomaker og bosatt på en «Vandougplass», dvs. Sandem. Det oppgis at Sissel var født på Berg i Trømborg 23.01.1861. Brudeparets foreldre var husmann Frants Olsen og gårdbruker Halvor Gudmundsen som også var forlovere.

    Ove la seg opp penger under jernbaneanleggene.

    Han kjøpte Skarpno i 1884. I 1888 solgte han gården og kjøpte Nordre Bamsrud i Hærland, Eidsberg.

    Ove døde på Bamsrud 37 år gammel:
«G Gaardbr. Ove Frantsen (Ægtev. Eidsb. 15.5.82)» døde 03.11.1895 og ble begravet og jordfestet i Hærland 13.11.1895. Fødested oppgis til «Eidsb. Vandugpl.» og bopel Bamsrud.
    Som dødsårsak ble oppgitt «Rygmarvstæring», med tæring menes antagelig tuberkulose.

    O. Rygh skriver om Bamsrud i «Norske Gaardnavne»:
180. Bamsrud, skrives Bangnsrud ca. 1570 (DN XII 840), Banngsrudt St. 18 (et Skovstykke), Bamsrud 01.04.1723.
    «Bangsaruð, af Mandsnavnet Bangsi, som forekommer flere Gange i Norge i MA. (RB. 370, DN II 262, DN IV 365, DN VI 255). Bangsi er vel oprinnelig et Kjælenavn paa Bjørnen; det bruges endnu saaledes paa Island (se f. Ex. Arnason, Ísl. þjóðsögur ok æfintýri I 610) og er en ældre Form af det nu i Norge brugelige "Bamse", ligesom Bangsrud her er blevet til Bamsrud; i "Bingsa" (Hunbjørn) har den oprinnelige Form endnu holdt sig i Norge. Af samme Mandsnavn er maaske at forklare Bangsberg i Ringsaker og Bamserud i Etnedalen». 6

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «D. I Ægteskab Indtraadte», folio 188, nr. 11.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «A. Levende Fødte», folio 49, nr. 37.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «A. Levende Fødte», folio 70, nr. 8.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 10A: «A. Døbte», folio 31, nr. 103.
  5. Kirkebok Eidsberg (Hærland) nr. II 1: «E. Døde», folio 170, nr. 11.
  6. Kirkebok Eidsberg nr. 11: «B. Confirmerede», folio 240, nr. 25. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43, 92. Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26