Anders Nielsen Bilett
1789-1813
Soldat.

>
       
f
Niels Olsen Bilett. Født omkring 1749. Død 21.12.1824 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Husmann.
m
Anne Maria Andersdatter. Født omkring 1757. Død 1807 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).

Anders Nielsen Bilett. Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Soldat.
Gift 25.05.1811 i Eidsberg (ØF) 1 Ingeborg Olsdatter.
Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.10.1812 i Eidsberg (ØF). 2
Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.05.1889 i Eidsberg (ØF). 3

Biografi - Biography

Soldat.
Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
Døpt 17.05.1789 i Eidsberg (ØF). 4
Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Begravet 19.11.1813 i Eidsberg (ØF). 5

    "

    Anders er sønn til Niels Olsen og Anne Maria Andersdatter på Bilett, en plass under Nord-Hoie. I henhold til «Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen» bodde familien på Bilett da Anders ble født, men hadde flyttet til en Schiørshammer plass da datteren Maria ble født i 1796. Bilett lå ned mot Lekum-åa, dvs. ikke så langt fra Lekum hvor Anders var soldat etter at han giftet seg.

    I kirkeboken finner vi at Anders er født på Nordre Hoyeplass i 1789 og døpt 17.05.1789 i Eidsberg. Faddere var Gunild Halvorsdatter og Ole Olsen Finnestad plass, Ingeborg Pedersdatter Lekumplass, Lars Nielsen og Anna Pedersdatter Hoie plass. Hans foreldre oppgis å være Niels Andersen og Anna Maria Andersdatter.

    I folketellingen 1801 finner vi Anders på Schiørshammer 12 år gammel. Som hans foreldre oppgis Niels Olsen (40 år) og Anna-Maria Andersdatter (37 år). Selv om farens etternavn er forskjellige i disse to kilder må det være samme familie som omtales. Antagelig er farens navn feilskrevet da Anders blir døpt, mødrenes navn stemmer overens. Noen Anders med Niels Olsen som far er ikke funnet i kirkebøkene, i folketellingen finnes ingen Anders med Niels Andersen som far. To faddere bor på en Hoie plass da han døpes og en «Cautionist» når han forlover seg er fra en Nord-Hoie plass. Hans datter Anne Marie har samme navn som hans mor.

    Anders Nielsen på Hoie ble konfirmert 22. søndag etter Trefoldighet i 1804, 16 år gammel.

    Da de giftet seg i 1811 var Anders soldat og ungkarl, han bodde på Moen. Cautionister (vitner) ved vielsen var: Christen Torkelsen Kløv og Knud Friderichsen Knuterud (Nordhaug). Bilett som Anders kom fra, var som Knuterud en plass under Nord-Hoie.

    Hans mor døde i 1807 og skifte etter henne ble foretatt i 1812. Der fremgår det at sønnen Anders Nielsen, 22 år gammel, «tiener paa Søndre Moen i Sognet».

    Rittmester Peder Lund, som senere ble oberst, var i 1791 sjef for Eidsbergske dragonkompani. Brandsrud ble da utlagt til sjefsgård når gården ble bygselledig, og han overtok Vestre Brandsrud i august 1809. Lund søkte om avskjed, fikk den innvilget 16.05.1811 og ble da tildelt graden generalmajor. Den nye sjefen for det 4. nasjonale søndenfjeldske artilleri-kompani ble kaptein Johan Frederich Tscherning fra 15.08.1811, født i Danmark i 1776. Han flyttet inn på Brandsrud, fikk avskjed 29.08.1815, men ble innsatt igjen ved samme kompani senere på året. Mens kaptein Tscherning var ute i sommerkrigen i 1814, rykket svenske tropper fram og slo leir bl.a. på Momarken.

    Anders døde på «en Lekumplass» (dvs. Sagstua) i 1813 kun 25 år gammel. Han ble også da oppført som soldat. Antagelig har han tjenestegjort ved det ovenfor nevnte kompaniet.

    Folketellingen for Eidsberg i 1801 viser at det var mange soldatplasser i området rundt Lekum. 1813 var Napoleonskrigenes siste år. Stemningen i Eidsberg så nær svenskegrensen må ha vært spent. Det er mulig at Anders var utkommandert og at han kan ha bukket under for noen «feltsyke».

    Som husmann under rittmester Hjort på Lekum arbeidet han antagelig ved sagbrukene i Lekumfossen.

    Ved skiftet etter hans far i 1824 oppgis at Ingeborg, enken etter Anders, nå bor på en Langebrekkeplass sammen med datteren Anne Marie. 6

 

  1. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Ægteviede», folio 153.
  2. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døbte», folio 32.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 232, nr. 13.
  4. Kirkebok Edsberg nr. 5: «Barne Daabe», nr. 44 (1/6), kirkeboken er ikke paginert.
  5. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døde», folio 214.
  6. Kirkebok Edsberg nr. 5: «Confirmerte» (4/6). Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 11, 1810-1822, folio 108. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 566; Bind II, side 72-76.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26