Hans Ovesen Bamsrud
1887-1967

>
ff
Frants Olsen Sandem. Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Husmann på Vandogg.
fm
Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
   
f
Ove Frantsen. Født 24.06.1858 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 03.11.1895 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF). Skomaker, gårdbruker.
m
Sissel Marie Halvorsdatter Berg Søndre. Født 23.01.1861 på Berg Søndre, Hærland, Eidsberg (ØF). Død 1941.

Hans Ovesen Bamsrud. Født 13.02.1887 på Skarpno, Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF). Død 26.09.1967 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Gift 17.10.1917 Caroline Emilie Kristensdatter Gammelsrud. Født 31.01.1886.
Død 1973.

Biografi - Biography

Født 13.02.1887 på Skarpno, Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 07.04.1887 i Eidsberg (ØF). 1
Død 26.09.1967 på Bamsrud Nordre, Hærland, Eidsberg (ØF).

Hans ble født 13. februar og døpt 7. april i 1887.
Foreldre: «Skomager Selvejer Ove Frantsen og Sessel Marie Halvorsdatter Skarpno (Brandsrud)».
Faddere var husmann Kristian Johansen Kløntorpplass, pige Hanna Frantsdatter Sandem, do Josefine Johansdatter Brandsrud.

    "
Bildet er tatt i begynnelse av 1930-årene på Nordre Bamsrud i Hærland, Eidsberg. Fotograf er antagelig Kristian Nygaard. Bak: Alf (sønn til Fredrik), Ruth (datter til Maren Ovesdatter Bamsrud), Olaf Nygaard og Mari Heistad (foran Olaf). I midten: Barn, Solveig Ingeborg (antagelig, gift med Kristian), Sverre (antagelig, sønn til Kristian), Hildur (gift med Alf), Else Heistad, Marit (datter til Olaf), Indiane (gift med Olaf), Kathrine (gift med Fredrik), Arne Heistad, Caroline (gift med Hans) og Hans Ovesen Bamsrud. Sittende foran: Frank (gift med Solveig), Solveig (datter til Fredrik), Paul (gift med Andrea), Andrea (datter til Fredrik) og Fredrik Nygaard. Liggende foran: Aslaug (antagelig, datter til Olaf). Hans Ovesen og Maren Ovesdatter var søsken og to av barna til Ove som var sønn til Anne Marie og Frants på Sandem. Fredrik, Olaf og Kristian var brødre og sønner til Anne Lovise som var Oves søster. Else, Arne og Mari Heistad tilhørte en søskenflokk på fire som var pleiebarn hos Hans og Caroline Bamsrud.

Ruth, datter til Maren Johanne som var søster til Hans, kom til Hans og Caroline som liten.

Hans og Caroline hadde ialt 6 pleiebarn, blant disse Else, Mari og Arne Heistad og ytterligere ett av deres søsken.

    "

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «A. Levende Fødte», folio 70, nr. 8.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26