Ingeborg Olsdatter

>
       
   
Gift 25.05.1811 i Eidsberg (ØF) 1 Anders Nielsen Bilett. Soldat.
Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
Døpt 17.05.1789 i Eidsberg (ØF). 2
Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Begravet 19.11.1813 i Eidsberg (ØF). 3
Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Døpt 04.10.1812 i Eidsberg (ØF). 4
Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.05.1889 i Eidsberg (ØF). 5

Levde 1796.
Levde fra 1811 til 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Levde fra 1824 til 1828 på husmannsplass, Langbrekke, Eidsberg (ØF).
    Første gang vi hører noe om Ingeborg er når hun gifter seg med Anders i 1811. Hverken nå eller senere antydes noe om hvor hun kommer fra eller hvor gammel hun er. Kirkeboken oppgir kun at hun er «pige», dvs. ugift, og at hun bor på Vestre Haga.

    Antagelig tjener hun på Vestre Haga eller en av Hagaplassene. Anders bor på Moen, Sør-Moen ifølge skiftet etter hans mor, en nabogård til Vestre Haga mot syd. Deres forlovere («Cautionister») bor på Kløv, henholdsvis Nordhaug under Nord-Hoie, gårder som ligger i nærheten.

    Om Ingeborg er født i Eidsberg er hun antagelig datter til Ole Larsen og Ingeborg Halvorsdatter på Neringsrud. Hun er i så fall født 01.11.1789. Om hun kommer «utenfra», er det selvfølgelig vanskelig å finne ut noe mer om henne med de sparsomme opplysninger som foreligger.

    «Lægdelem Enke Ingeborg Olsdatter» døde 22.08.1858 på en Vandougplats, 88 5/6 år gammel. Hun ble begravet 28.08.1858 (Kirkebok 10B, folio 330, nr. 89). Ingeborgs datter Anne Marie bodde da på Vandoggplassen Sandem så dette skulle kunne være hennes mor. Ingeborg ble i så fall født ca. 1769 og var 43 år da datteren Anne Marie ble født i 1812. Denne enkes dåp eller konfirmasjon er ikke funnet i kirkeboken for Eidsberg. Hun er heller ikke registrert i folketellingen fra 1801, så hun er neppe fra Eidsberg.

    Da Ingeborg og Anders datter Anne Marie ble født i 1812 bodde familien på en Lekumplass, av brevet fra Kristian (nedenfor) vet vi at plassen var Sagstua. Her bodde de også da Anders døde i 1813.

    I et brev Kristian Nygaard skrev til sin niese, Marit Helene Lovise Nygaard, forteller han:
    «Mor til Anne Marie Andersdatter var født på Sagstua under Lekum i Eidsberg 29. sept. 1812. Hennes mor het Ingeborg. Hun blev tidlig enke og måtte klare sig i små kår. Sommeren 1814 drog den svenske hær gjennom Eidsberg på vei til Onstadsund, og slo leir ved Eidsberg kirke. Jeg (Anne Marie Andersdatter) var ca. 2 og kan som i en drøm at svenske soldater kom inn til mor hennes, som drev litt handel med tobak m. m. Svenske kom inn å forsynte sig med hele beholdningen, uten å betale og hun satte sig til å gråte, viste ikke hvad hun skulde gjøre. En svensk ofiser kom inn å fikk se henne gråte og spurte: «Hvorför gråter ni gumma». Hun fortalte at soldatene hadde tatt hele tobakkbeholdning hennes, og hun fikk godtgjort av den svenske krigskasse. (Det passet ikke så bra at soldaterne stjal da det var om å gjøre å blidgjøre normennenes hjerte).»

    Meget av underlaget til dette brevet skriver seg antagelig fra notater gjort av Ingeborgs datterdattersønn, lærer Martin Christiansen Sandem (1876-1943). Han skriver også:
    «Min mormor hette Anne Marie Andersdatter, og var født på Sagstua under Lekum i Eidsberg den 29-9-1812.
    Hennes far hette altså Anders og han døde mens oldemor var liten. Om han har jeg aldri hørt det minste. Antagelig har han vært husmann under rittmester Hjort på Lekum og hatt sitt arbeide ved sagbrukene i Lekumfossen.
    Hennes mor hette Ingeborg, hun skal ha vært et dyktig menneske. Hun er blitt tidlig enke, og sådan henvist til å klare seg selv i små kår. Mormor har fortalt at når rittmesteren var ute og så til slåttfolket som breia høy sa han:
    "Se på Ingeborg, jenter, slik skal dere bruke riva".
Jeg har aldri hørt at mormor hadde noen søsken.»

    I 1824 finner vi at Ingeborg og hennes datter har flyttet til en husmannsplass under Langebrekke. Hun bor nemlig på en Langebrekkeplass når skifte holdes etter hennes svigerfar i 1824. Her bor de også når hennes datter konfirmeres i 1828. Dette er siste gang vi hører noe om Ingeborg!

    Matrikkelgården Langebrekke ligger øst for Mona-ryggen og nord for Vardeåsen (Skofterudåsen). Langebrekke var soldatlegd, i hvertfall i 1700-årene. I 1820 ble det inngått kontrakt om bruken av Momarken som ekserserplass, et forhold som varte til 1860. I forbindelse med den gamle marken hadde Langebrekke skjenkerett for markensfolk. Ved marketstid brukte det å ligge døler på Langebrekke, og hestene deres stod på ei lykkje på gården.

    Det er mulig at den nevnte Langebrekkeplassen er Øvre eller Nedre Trippestad som ligger ned mot Skofterud. Flere faddere da barna til hennes datter døpes kommer fra den Øvre Trippestadstua. På plassen bodde omkring 1800 også en Gulbrand Olsen med sin familie. Han var født ca. 1765 og var «Jordløs husmann og arbejder». Han arbeidet altså på gården. Det er mulig at han er bror til Ingeborg.

    Det er tydelig at Ingeborg og hennes datter hadde tilknytning til Langebrekke. Da datteren giftet seg 2. gang med Frants i 1841 var Christian Evensen Langebrekke en av forloverne. Christian (1792-1849) overtok Langebrekke noen år etter farens død i 1820.

-->> En Ingeborg Olsdatter døde 20.02.1831 på Skollingeberg, 57 år gammel.
-->> En Ingeborg Olsdatter døde 12.08.1857 på Vollebæk under Østre Elgetun i Hærland, 69 år gammel. 6

 

  1. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Ægteviede», folio 153.
  2. Kirkebok Edsberg nr. 5: «Barne Daabe», nr. 44 (1/6), kirkeboken er ikke paginert.
  3. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døde», folio 214.
  4. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døbte», folio 32.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 12: «E. Døde», folio 232, nr. 13.
  6. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 9. 1807-1810, folio 796. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 90, 94-97; Bind II, side 94-96, 102-103, 121-122.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26