Karen Hansdatter Bye Nordre
-(..1702)

>
ff
Amund Bye Nordre. Død omkring 1633 på By Nordre, Enebakk (AK). Odelsmann.
fm
??? Aslachsdatter Buer Nedre.
mf
Hallvord Akselsen Østenbøl Store. Død omkring 1628 på Østenbøl Store, Enebakk (AK). Odelsmann.
mm
Kari Hansdatter. Født omkring 1580. Død omkring 1643.
f
Hans Amundsen Bye Nordre. Født omkring 1604 på By Nordre, Enebakk (AK). Gårdbruker.
m
Eli Hallvorsdatter Bye Nordre. Født omkring 1608. Død 1680 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 13.08.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Joen Aslachsen Lund/Aslachsbye. Gårdbruker.
Født mellom 1623 og 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Død 1693 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.05.1693 i Båstad, Trøgstad. 2
Østen Jonsen Lund/Aslachsbye. Gårdbruker.
Født 1656 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.06.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1739 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.07.1739 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Død før 1702.

Levde 1641.
Levde fra 1655 til 1693 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Karen var datter til storbonden Hans Amundsen på Nordre By i Enebakk.

    Karen og Joen hadde følgende barn (minst):
1655: Lars, død før 1693.
1656: Østen, til Aslaksbye, gift med Tore Torersdatter.
1658: Gunnild, gift med Tron Øritzby.
1660: Helje, gift med Haffuor Natterud.
1662: Effuen.
1665: Karen, gift med Gulbrand Voyen.
1667: Hans.
1670: Tore, gift i 1696 med Tarald Amundsen Biørnestad..
1673: Christen.
1677: Sidsel.

    1656: «II Epiph Baptizati Jøen Dramstad ... B. Lars (Kirkebok nr. 1, folio 98).
    1658: «XXI Trin Baptizati Jøen Aslagsen Dramstads B. Gunnild». Karen Dramstad
                                                 introduseres IV advent (Kirkebok nr. 1, folio 105 og 106).
    1660: «II Advent Baptizati Jøen Dramstad B. N. Helje» (Kirkebok nr. 1, folio 111).
    1662: «III Adv Baptizati Jøen Dramstad B. N. Effuen» (Kirkebok nr. 1, folio 117).
    1665: «III Trinit Baptizati Jøen Dramstads B. N. Karen» (Kirkebok nr. 1, folio 124).
    1667: «X Trin Baptizati Jøen Dramstads B. N. Hans» (Kirkebok nr. 1, folio 131).
    1670: «Rogate Baptizati Jøen Dramstads B. N. Thore» (Kirkebok nr. 1, folio 139).
    1673: «IV Advendt Baptizati Jøen Dramstads B. N. Christen» (Kirkebok nr. 1, folio 150).
    1677: «Dnica Septuagesima Jøen Dramstads B. N. Sidtsell» (Kirkebok nr. 1, folio 161).

    Skifte etter Karen Hansdatter ble avholdt på Drambstad i Baadstad 05.10.1701:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frrøland nr. 3, 1683-1705, folio 465b.

    «No 337.
    Anno 1701 d 5 octobr Er schifte oc Delning holden paa E. Abignerede Dragon Corporall Quartier Drambstad i Baadstad Annex til Trøgstad, efter Sahl. Karen Hans Datter i mellem den Sahl. Quindes efterlefuende børn, Nafnlig Østen, Even, Hans oc Christen Joenssønner, Gunil, Helge, Karen, Tore oc Sidsel Joensdatter alle Myndige och tilstedeverinde. Offuerverende Weledle Hr. Capitain Wittinghoff oc 4de Worderings Mend Christopher Schostrud, Thron Hoff, Holstuor Hochaas och Ellert Lindtoe ...
    Er da boens midler effter forhen forfattede Registrering Rigtigen Taxered och worderit som bestaar udj effter meldede = Summa 78 dr. 3 mk. 22 sk.
bortschyldige Gield
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frrøland nr. 3, 1683-1705, folio 465b.

    Naar foreschrf. gield fra boends midler af Dragis blifuer Samptlige børn til Deling
                              = 69 dr. 3 mk. 2 sk.
Er paa en Broderlod saasom
    Eldste Broder Østen Joensen 10 dr. 2 mk. 23 sk.
    ...
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frrøland nr. 3, 1683-1705, folio 466b.

    Jordegods
Udj Drambstad med sin fulde Bøxel 12 lispd.
deraf til Kommer
    Eldste Broder Østen Joensen Aasedes Retten i bemelte Dramstad 1 lispd. 3 rem. 3 2/26 bsm.
    Efuen Joensen i bemelte Dramstad med bøxel 1 lispd. 3 rem. 3 2/26 bsm.
    Hans Joensen i Dramstad med bøxel 1 lispd. 3 rem. 3 2/26 bsm.
    Christen Joensen i Dramstad med bøxel 1 lispd. 3 rem. 3 2/26 bsm.
    Gunel Joensdatter i Dramstad med bøxel 3 rem. 5 14/26 bsm.
    Helge Joensdatter i Dramstad med bøxel 3 rem. 5 14/26 bsm.
    Karen Joensdatter i Dramstad med bøxel 3 rem. 5 14/26 bsm.
    Tore Joensdatter i Dramstad med bøxel 3 rem. 5 14/26 bsm.
    Sidsel Joensdatter i Dramstad med bøxel 3 rem. 5 14/26 bsm.
                              = 12 lispd.
    Saaledis pahscrit bekræftes med Egen Hand oc undertrøgte Zignet
    Actum A = Die ut Supra». 5

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons Copulat», folio 94.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 226.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 100.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepult:», folio 135.
 5. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 465b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26