Eli Hallvorsdatter Bye Nordre
1608?-1680

>
    mf
Hans Ingemorsen Østenbøl Store. Død før 1610 på Østenbøl Store, Enebakk (AK). Gårdbruker.
 
f
Hallvord Akselsen Østenbøl Store. Død omkring 1628 på Østenbøl Store, Enebakk (AK). Odelsmann.
m
Kari Hansdatter. Født omkring 1580. Død omkring 1643.

Eli Hallvorsdatter Bye Nordre. Født omkring 1608. Død 1680 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Hans Amundsen Bye Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1604 på By Nordre, Enebakk (AK).
Karen Hansdatter Bye Nordre. Død før 1702.
Gunor Hansdatter Bye Nordre. Født omkring 1639 på By Nordre, Enebakk (AK).
Død 1678 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1608.
Død 1680 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 15.02.1680 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

    Hans Amundsens hustru het antagelig Eli og var datter til Hallvord Akselsen og Kari Hansdatter på Østenbøl i Enebakk.

    Eli og Hans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1630: Halvor, brukte Krogstad i 1666, gift med Elise Jensdatter Vestby.
Berte, gift med Einer, eldste sønn til Aslach Einersen Agnes.
Karen, gift med Joen Aslachsen Dramstad.
Ca. 1639: Gunor, gift med Berger Ringstad i Båstad, død i 1678.

    "
Leilendingsskatt 1673. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Stiftamtstueregnskap, Akershus stiftamt 1666-77, eske 89, legg 4, litra T, bilde 42).

    I 1673 sto Hans Amundsen som oppsitter med 1 skippund i Nordre Bye, «Ellj by» med 10 lispund og Christen Eskildsen med 10 lispund og 1 bismerpund smør. Oppsitterens navn er åpenbart automatisk kopiert fra tidligere skattemanntall, mens parteiernes navn er blitt ajourført. Det var Hallvord Hansen som nå brukte Nordre Bye. Christen Eskildsen var rådmann i Christiania. Han hadde nylig kjøpt sin part i Nordre Bye, men solgte den til Hallvord Hansen noen år senere.

    Eli døde i Baastad i 1680, 72 år gammel.
        «Sexagésima: Elen Bye fra Ringstad Æt 72 3 Rdr».
    Klokkene ble betalt med 3 riksdaler, og hun ble begravet sammen med den fire uker gamle Gunnor Bergersdatter Ringstad.
    Hans Amundsens datter, Gunnor Hansdatter, som var gift med Berger Gudbrandsen Ringstad, var død allerede i januar 1678, angitt 39 år gammel. Berger var gift på nytt, og den avdøde datteren var etter vanlig skikk oppkalt etter hans første hustru.

    Etter alt å dømme var Eli Bye Hans Amundsens enke. Hun må ha blitt sterkt assosiert med Bye-navnet siden dette fulgte henne til Baastad. Muligens har Eli hatt føderåd hos datteren Gunnor, men Gunnor var død to år tidligere, og i så fall er det merkelig at Eli ikke ville tilbake til Bye, der hennes sønn, Hallvord Hansen satt. Det kan vel også være at hun har avgått ved døden under et kort besøk hos sine datterbarn, og at hun av praktiske grunner ble begravet i Baastad.
    Noe usikkerhet hefter det likevel ved kvinnen som døde på Ringstad, slik at navnet til Hens enke er noe usikkert. 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 163.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 170.
  3. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 151, 164-5.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26