Johannes Hansen Hvammer
1704-1781
Reservedragon, gårdbruker.

>
ff
Johannes Hansen Hvammer. Født omkring 1642. Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Ingri Larsdatter Skinneberg. Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1720 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
mf
Østen Jonsen Lund/Aslachsbye. Født 1656 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1739 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Tore Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1712 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Hans Johannesen Dramstad/Hvammer. Født 1678 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1715 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Ambiør Østensdatter Lund/Aslachsbye. Født 1687 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1754 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).

Johannes Hansen Hvammer. Født 1704 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1781 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Reservedragon, gårdbruker.
Gift 20.12.1735 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Guri Knudsdatter Hobøl. Født omkring 1709 på Hobøl, Askim (ØF).
Død 1799 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.09.1799 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Marthe Johannesdatter Hvammer. Født 1748 på Guldberg, Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 17.11.1748 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1813 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.11.1813 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Reservedragon, gårdbruker.
Født 1704 på Dramstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.05.1704 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Død 1781 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 29.07.1781 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

    Farfar til Johannes var Johannes Hansen på Hvammer i Baadstad som det ble holdt skifte etter 20.12.1703. Han var gift med Ingri Larsdatter som kom fra Skjønneberg. Hun giftet seg 2. gang i april 1704 med Ole Sjøfarsen på Søndre Sæther.

    Hans foreldre bodde på Dramstad da Johannes ble født, bygslingskontrakten er datert 16.03.1703. Familien flyttet tilbake til Hvammer etter kort tid. Hans Hvammer er fadder da Johannes datter Inger døpes.

    «Dom Asscensionis» (Kristi Himmelfartsdag) i 1704 døpes Hans Dramstads barn Johannes. Faddere er Tor ...sen Hochaas, Olle Hvammer, Gunnil Østbye, Siri Skatalen og Ellen Østbye.

    Hans farmor døde i 1720 og skifte etter henne ble avholdt 27.06.1720. 06.10.1729 solgte så Johannes sammen med sine søsken sine 4 lispd. 2 Remål med bøxel over 7 lispd. og løsningsretten til 1 skippd. i Søndre Sæther til Ole Siøpharsen for Rdl. 122-2-0. Johannes var da «Refere Dragun ved Her. Capitain Fremmens Compagnie».

    Johannes og Guri gifter seg i 1735:
«Reserve dragon Johannes Hansen Hvammer og Guri Knudsdatter Hobbel. Sponsor: Ole Rud i Baadstad Sogn og Stener Kopperud.»

    Da døtrene Guri og Marthe blir døpt kalles han «Johannes Guldberg».

    Ved et skifte etter en Hans Halvorsen i 1801 oppgis det at han bor på «Pladsen Gulbergs under Dragon Qvart Hvammer i Baadstad Annex til Trøgstad Præstegjeld». Johannes bodde derfor antagelig på denne husmannsplassen da de fikk sine døtre. Denne Hans var fadder da barnebarnet til Johannes, Gunhild Olsdatter, ble døpt på Hvammer i 1784.

    16.05.1749 bygsler Johannes og Gulbrand Hansens sønner 8¾ lispd. 3 33/47 bmk. i Dragoun qvartered Hvammer til Hans Gulbrandsen som var halvbror til Johannes.

    Hans mor Ambiør døde i 1754. Hennes 3. ektemann, Ole Olsen, og hennes barn fra tidligere ekteskap med Hans Johannesen og Gulbrand Hansen skiftet etter henne samme år. 30.10.1754 ble så andelene samlet på to hender. Hans Gulbrandsen overtok andeler fra andre slik at han ble sittende med halve gården, dvs. 15 3/32 lispund. Den andre halvdelen ble samlet hos Johannes:

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1731-45, folio 298a.

    «Wii Underskrevne og forseiglede Kiendes og hermed for alle og Enhver Witterlig giør at have af welbe.anet Hue og med vore Kiere Huustruers fuldkommet Viende og samtøcke solgt og avhended ligesom wii og J Kraft dette vores aaabne Brev fra oss, Huustruer, børn og arvinger selger skiøder og alderles afhender til vores Kiere broder den Velforstandige Dannemand Johannes Hansen Endeel Jord som Vii udj gaarden Hvammer J Baadstad annex til Trøgstad Præstegield beliggende Nemlig:
    Jeg Lars Hansen selger paa egne Weigner 1 lispd. 7½ bz for Rdl. 19-3-14.
Jeg Ole Gulbrandsen Lund(?) ligesaa paa egne Weigner 4 lispd. 1 Rem 2¾ bz for Rdl. 72-0-19.
    Jeg Hans Torgautsen Løchen paa egne og Sødskendes Weigner selger min
               Moders tilfaldne lod, forlikne Jgien imellom oss er udlodert 2 Rem 3 3/7 bz. for Rdl. 9-3-21.
    Jeg Ole Olsen Øristbye paa egne Weigner selger 4 lispd 1 Rem 7 19/32 bz for Rdl. 75-0-3.
    Bemelte Johannes Hansen selv ejende udj samme jord 4 lispd 6 bz for 73 Rdl.
Tilsammen jordegods 15 3/32 lispund og Penge 250 Rdl.
Og, da ...».

    24.03.1755 lånte Johannes Hansen Hvammer 160 rdl. av John Østensen Natterud mot 15 27/32 lispd. i gården Hvammer. John var antagelig Johannes morbror.

    30.06.1764 solgte Hans Larsen, bonde på Lille Hoff i Baadstad, 7 59/64 lispd. tunge med bøxel i Dragun Qvarteret Hvammer i Baadstad annex til Johannes.

    27.06.1767 lånte Johannes Hansen Vammer 140 rdl. av Ole Henningsen Ruud til 4 Pro Cento i rente mot pant i 15 3/32 lispd. i gården Hvammer.

    Johannes døde i 1781:
«29 Julü Manden Johannes Hansen Vammer 77½ aar».

-->>En Ener var fadder da Johannes datter Marthe ble døpt. Da Marthes datter Gunhild ble døpt var Ingmund og Kristen Enersen fra Guldberg faddere.
-->>Ener Ingmunnssen Guldberg døde i 1786, 58 år gammel.
-->>Ingemund Enerssen Gulberg døde 27.01.1791, 32 år gammel. 7

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Trolov. og Viede», folio 89.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 5, «Begravne», folio 110.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 179.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 127.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Babt», folio 291.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begravne», folio 213.
  7. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 503. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 111, 298 og 310; nr. 6, 1761-1787, folio 77 og 187.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26