Ingeborg Olsdatter Mellegaard Vestre
1724-1748

>
ff
Christen Baardsen Høntorp Vestre. Født omkring 1627 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1703 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
fm
Gro Torersdatter Høntorp. Født omkring 1631. Død 1711 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
mf
Torer Gundersen Hokaas Nedre. Født 1664 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1722 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
mm
Anne Nielsdatter Hokaas Nedre. Født 1672 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1763 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
f
Ole Christensen Morstad/Mellegaard Vestre. Født 1665 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1744 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1700 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1773 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).

Ingeborg Olsdatter Mellegaard Vestre. Født 1724 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1748 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).
Gift 14.01.1745 i Trøgstad (ØF) 1 Ole Bergersen Jørntvet Søndre/Hvammer. Gårdbruker.
Ole Olsen Hvammer. Bonde og gaardbeboer.
Født 1745 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).
Døpt 05.09.1745 i Trøgstad (ØF). 2
Død 1801 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.09.1801 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Født 1724 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
Døpt 20.02.1724 i Trøgstad (ØF). 4
Død 1748 på Jørntvet Søndre, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.08.1748 i Trøgstad (ØF). 5

    «Aar 1724 Dom Sexagésima Døbt Ole Christensøn Mellegaard ægtebøigden barn n. Ingeborg». Faddere var Lars Øyestad Øster, Christopher Nordre Høgaas, Olov Torp, Angier Berger og Gunbiør Torersdaatter Nedre Høgaas.

    Ingeborg Olsdatter, datter på Meelgaard, ble konfirmert i 1741, 16 år gammel. Da Ingeborg giftet seg oppgis at hun kom fra Mellegaard.

    Ingeborg og Ole hadde følgende barn (minst):
1745: Ole.
1747: Jørgen.

    Da Jørgen ble døpt var følgende faddere: Hans Jørntved, Even Larsen, Mari Gunnersdatter, Kari Andersdatter og Kiersti Olsdatter.

    Ingeborg døde allerede i 1748:
«Dom X P. T. Ole Jørntveds Qv. Ingeborg Olsdaatter 25 aar gammel».

    Ved folketellingen i 1801 var Nils Olsen, 67 år og enkemand, bonde og gaardbeboer på Mellegaard. Han er muligens Ingeborgs yngre bror. 6

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Trolov. og Viede», folio 98.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte og Introd.», folio 157.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Døde», folio 113.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Døbte», folio 11.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptisati et Sepulti», folio 177, nr. 91.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 3: ««Konfirmerte»», folio 109, nr. 12. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26