Gro Torersdatter Høntorp
1631?-1711

>
       
   

Gro Torersdatter Høntorp. Født omkring 1631. Død 1711 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Gift 16.11.1662 i Trøgstad (ØF) 1 Christen Baardsen Høntorp Vestre. Odelsbonde.
Født omkring 1627 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1703 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 20.05.1703 i Trøgstad (ØF). 2
Ole Christensen Morstad/Mellegaard Vestre. Gårdbruker.
Født 1665 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Døpt 30.04.1665 i Trøgstad (ØF). 3
Død 1744 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 20.12.1744 i Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1631.
Død 1711 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.04.1711 i Trøgstad (ØF). 5

    Gro og Christen hadde følgende barn (minst):
1663: Baard, på Øyestad i 1703, overtok gården. Han døde som ungkar i 1751.
1665: Oluff, til Morstad/Mellegaard, gift med Guri Torersdatter.
1667: Tore, død uten barn i 1722.
1669: Niels.
1672: Ragnild.
1674: Hans.
1678: Lars, til Østre Øyestad, gift med Gunnor Toosdatter.
1681: Kirsten.

    1663: «XII Trin Baptizati Christen Høntorps B. N. Baard» (Kirkebok nr. 1, folio 119).
    1667: «Laetare Baptizati Christen Høntorp B. N. Tore» (Kirkebok nr. 1, folio 130).
    1669: «XIX Trin Baptizati Christen Høntorps B. N. Niels» (Kirkebok nr. 1, folio 137).
    1672: «Invocavit Baptizati Christen Høntorp B. N. Ragnild» (Kirkebok nr. 1, folio 145).
    1674: «Dnica I Trin Baptizati Christen Høntorp B. N. Hans» (Kirkebok nr. 1, folio 152).
    1678: «Quasímodo géniti Baptizati Christen Høntorps B. N. Lars» (Kirkebok nr. 1, folio 164).
    1681: «Læsare Baptizati Christen Hontorps B. N. Kiersten» (Kirkebok nr. 1, folio 174).

    Gro døde i 1711:
«Domin Jubilat: Grohe Sl: Christen Høntorps .eftre Gl: 80».

    Skiftet etter Gro ble avholdt 08.07.1711:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 121a.

    «Peder Borgesøn Soerenskriver ouer Heggen og Frøland, Ole Mellegaard og Hans Støllerud Laugrettes mend udj Trøgstad Sougn Giøre hermed witterlig at Anno Christi 1711 d. 8 July er holden rigtig Skifte og dehle efter dend Salig Quinde Groe Torers datter som boede og døde på Garden Westre Høntorp Soldat Quarter imellom hendes efterlatte børn Baard, Ole, Torre, Niels, Hans og Laurids Christens sønner som alle er møndige ofuer sine 25 aar, Saa og Kisten Christensdatter, ugift og U-møndig, om alt huus som efter dend Sahl. Quinde tømptedes og til arf falden war, ofuerwærende Bøydelensmanden Thorer Hokaas huor da boets Middel og formue befantes som etterfølgende
.....
Summa over Forskrevne Boeds Løsøre 174 dr.
.....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 122a.

    Summa Forskrevne Boeds bortskyld - 39 dr.
Som fra boets formue afdragen bliver igien - 135 dr.
    Som børnene Sambtlige imellum dehlis, og hafuer brødrene som alle er møndige frivilligen herfor, Skifte Retten giort sin u-møndige Søster brodergild med Sig i ald arf baade i fastegoeds og Løsøre.
Kommer Saa paa huer broderlod 19 dr. 4 4/7 sk.
    Odels Goedsit Angaaende
Som Sambtlige børnene angaf deris Sl. Moeder at war Eiende Gaarden Vestre Høntorp, schylder 1 schippd. tunge med bøxel, Mens Jordeba... og adkombsterne til Gaarden, sagde de at ware forligde og iche nu ... ha Sig kand findes, begierede alligevel det godset dennem imellum maatte dehlis
Kommer Saa at foreskrevne Skippund tunge med bøxel -

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 122a.

    1. Paa Eldste Søn Baard Christensen med bøxel, sambt aasæte ofuer ald Gaarden
            2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sh.
    2. Sønnen Ole Christensen med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
    3. Sønnen Torre Christensen med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
    4. Sønnen Niels Christensen med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
    5. Sønnen Hans Christensen med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
    6. Sønnen Laurish Christensen med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
    7. Datteren Kisten Christensdatter som brødrene hafuer ... for bem. giort brodergild
            i ald Møderne arf med bøxel 2 Lisp: 3 R. 3 6/7 sk.
Sum 1 Schippd. tunge med bøxel -

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-22, folio 123a.

    Belangende Dend U-møndige Pige Kirsten Christensdatters tilfaldne fader og Moderne arf baade udj Løsøre og Faste gods, Saa blifuer det under Eldste Broder Baard Christensen westre Høntorps wergemaal, som Nærmeste etter Lovens tilkommer ...
Saaledis paa Arfue Tompten Westre Høntorp at were Slutted og afgiort bekostes under
        Sambtlige deris Zigneter og Egen Hand
Actum Anno die et Loco ut Supra».

    Datteren Ragnhild er altså død i tiden etter at hennes far døde i 1703.

Skiftet etter sønnen Torer Bratvedt ble avholdt 28.10.1722 (Skifteprotokoll nr. 7, 1721-33, folio 59). 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons Copul», folio 115 og 116.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 287.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 124.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptisati & Sepulti», folio 152.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 23.
 6. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 121.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26