Dorothea Mathiesen
1791-1846

>
ff
Matthias Hansen. Født omkring 1719. Død 1780 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Hattemager.
fm
Kirstine Rasmusdatter. Født omkring 1720. Død 1789 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Hattemager.
   
f
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
m
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).

Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Gift 24.12.1812 i Mørke kirke, Mørke sogn (Randers amt) 1 Johan Peter Berg. Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune).
Døpt 14.05.1782 i Sankt Nicolaj kirke, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). 2
Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 29.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 3
Johan Christopher Rudolph Berg. Født 12.04.1814 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
Døpt 20.05.1814 i Skt. Morten kirke, Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). 4
Død 03.01.1854.
Hans Frederik Berg. Isenkramer, drentselmann.
Født 23.09.1815 i Vor Frue sogn (København kommune).
Døpt 10.11.1815 i Vor Frue kirke, Vor Frue sogn (København kommune). 5
Cathinga Maria Henriette Berg. Født 16.04.1817 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 28.05.1817 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 6
Død 03.06.1876 i København kommune.
Elisabeth Albertine Dorothea Berg. Født 06.12.1818 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 29.01.1819 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 7
Johannes Cordia Bech Berg. Styrmand, krydsbetjent, toldassistent.
Født 03.04.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 23.06.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 8
Død 06.12.1882 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Begravet 11.12.1882 fra Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 9

Biografi - Biography

Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
Døpt 04.02.1791 i Skt. Morten kirke, Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). 10
Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 06.06.1846 fra Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 11

Levde 1814 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
Levde 1815 i Vor Frue sogn (København kommune).
Levde 1816 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
    Dorothea ble født i 1791:
«Februarius d. 4. Rudolph Matthiesens og Catrine Matthiesens Barn Dorothea født den 10de Januar.
Faddere: Hr. Clausens Kone i Mørche, Madame Fodberg af Aarhus, Hr. Clausen,
              Christen Sparre og Paul Olesen Smed».
[Hr. Clausen var sogneprest for Mørke og Hvilsagger og
forlover til Dorotheas mor når foreldrene giftet seg.]

    Dorthea og Johan Peter giftet seg i Mørke kirke i Randers sogn.

    De fikk følgende barn:
12.04.1814: Johan Christopher Rudolph, født i Mørke sogn i Randers amt, konfirmert i Stubbekøbing.
23.09.1815: Hans Frederik, født i Vor Frue sogn i København, konfirmert i Stubbekøbing.
16.04.1817: Cathinga Maria Henriette, født i Stubbekøbing.
06.12.1818: Elisabeth Albertine Dorothea, født i Stubbekøbing.
03.04.1824: Johannes Cordia Bech, født i Stubbekøbing.

    Folketellingen for Stubbekøbing i 1834 viser for Møllegade 70:
Catharina Marie Løhr, 90 år, enke, lever af sine midler.
Dorthea Mathiesen, 43 år, enke, har pension.
Cathinke Henriette Berg, 17 år, hendes børn.
Elisabeth Albertine Berg, 16 år, hendes børn.
Johanne Cordia Berg *), 10 år, hendes børn.
Peder Mariager, 40 år, tjenestekarl.
Maren Hansdatter, 26 år, tjenestepige.
Anne Nielsdatter, 20 år, tjenestepige.
*) Antagelig har man trodd at Cordia var et pikenavn, og derfor skrevet Johanne.

    Folketellingen for 1840 mangler, men i 1845 viser den for Møllegade 70:
Dorthea Berg f. Mathisen, 54 år, enke, fødested Randers, lever av pension.
Cordia Berg, 21 år, fødested Stubbekøbing, hendes sønn, styrmand.
Sophie Buch, 58 år, fødested Stubbekøbing, lever av pension.
Pedernille Pedersen, 24 år, fødested Bogø, tjenestepige.

    Da hun døde i 1846 var hun 55 år gammel.

    Det ble holdt skifte etter Dorthea i 1846:
    «- År 1846 den 1. juni blev for skifteretten anmeldt, at enkefru Dorthea Berg, født Mathisen ved døden var afgået. Efterlader sig alene myndige arviger, som ønsker boet ekstraderet og intet skifte således afholdt. - Arvingerne er opgivet at være 2 myndige sønner,
1. Johan Christopher Rudolph Berg, præst i Skagen, og
2. Hans Frederich Berg, isenkræmmer i København,
3. en mindreårig søn, krydsskipper Johannes Cordia Bech Berg, samt 2 døtre, navnlig
4. Cathincha Marie Henriette, gift med garver T. E. Wulff på Bornholm, og
5. Elisabeth Dorothea Albertine, gift med købmand C. P. Koch her i byen, hvilke svigersønner begge er fuldmyndige.
    sign.»

    Åpenbart har de tilstedeværende på denne samling lovet å fremskaffe en erklæring fra deres bror, presten i Skagen, om at de ville skifte innbyrdes uten myndighetenes innblanding, men en slik erklæring fikk de ikke fremskaffet, for tre uker senere ble skiftet gjenopptatt.
    «- År 1846 den 20. juni indfandt skifteforvalteren sig med vidnerne ... på afdøde enkefru Dorothea Berg født Mathisens bopæl på denne by's Møllegade Brandf. no. 68 for at påbegynde skifte efter den afdøde. Det ......., at det hidtil er blevet undladt at foretage nogen forretning i boet, fordi de da tilstedeværende arvinger ved dødsfaldets anmeldelse den 1. dennes havde erklæret, at enhver forretning fra skifteforvalterens side var overflødig, fordi alle arvingerne var myndige og derhos forpligtede dem hurtigst at tilvejebringe en lignende erklæring fra den dengang eneste fraværende arving, pastor Johan Christopher Rudolph Berg i Skagen. Da en sådan erklæring imidlertid endnu ikke er indløbet, havde skifteforvalteren ikke anset det forsvarligt at udsætte længere at tage boet under behandling. Ved forretningen er til stede den afdødes svigersøn, købmand C. P. Koch og dennes hustru Elisabeth Dorthea Albertine. Derefter skredes til vurdering og forsegling af boets effekter og lejligheder således: (boets effekter utelates her, kun hvilke rum det var i boligen)
I den forreste stue ....
I den næste stue ....
I sovekammeret ved siden af
I køkken og det dertil svarende spisekammer
I tvende til køkkenet stødende små rum, hvortil adgang alene var fra køkkenet
En rullestue
En stald
En lade
Et lidet til rullestuen stødende rum, hvortil de 4 adgange forsynedes med rettens segl
En kælderstue, hvortil adgangen er spærret
Et loft.
    Madame Koch tilkendegav, at hun fra stedet har udtaget 2 underdyner, 3 hovedpuder og en overdyne til opbevaring for sin broder, Johannes Cordia Bech Berg, hvem disse dele af den afdøde i levende live et tilskænkede. ... Købmand Koch tilkendegav, at der i boet ved dødsfaldet var en kontant beholdning af 75 rdl. 4 mk. 10 sk, som han har anvendt til for en del at bestride utgifterne ved begravelsen m.v. Den afdøde havde i årlig pension af den Almindelige Enkekasse 100 rdl. .... (han) opgav, at den afdøde har til gode hos sin svigersøn, garver Wulff, 1000 rdl. efter obligation, og 150 til 200 rdl. efter en obligation af madame Kjerulf.»
    Den 20. juli har arvingene endelig fått fremskaffet en fullmakt fra broren i Skagen, og nå kan boet utleveres til arvingene. Vi får nå også det fulle navnet til en av svigersønnene, garver Theodor Emil Wulff på Bornholm. Skifteforvalteren og vidnene får deres betaling, og skifteforretningen kan avsluttes. 12

 

 1. Kirkebok Mørke, 1777-1813: «Viede», folio 210.
 2. Kirkebok Nicolaj Kirke, København, 1766-88: «Daabs-Protokol», folio 499.
 3. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: Døde Mandkiøn», folio 274, nr. 1.
 4. Kirkebok Skt. Morten, Randers Købstad, 1814-17: «Fødte Mandkiøn», folio 8, nr. 29.
 5. Kirkebok Vor Frue, København, 1813-25: «Fødte. Mandkiøn», folio 43, nr. 130.
 6. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Qvindekiøn, folio 58, nr. 7.
 7. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Qvindekiøn, folio 62, nr. 1.
 8. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Mandkiøn», folio 26, nr. 7.
 9. Kirkebok Vinderød, 1863-91: «Døde Mandkiøn», folio 203, nr. 11.
 10. Kirkebok Skt. Morten, Randers Købstad, 1790-1810: «Fødde og Døbte», folio 14.
 11. Kirkebok Stubbekøbing, 1835-51: «Døde Qvindekiøn, folio 179.
 12. Folketellingen for Mørke sogn i 1787. Folketellingene for Stubbekøbing i 1834 og 1845. Stubbekøbing byfoged, skifteprotokol 1838-1861, fol. 120a:
  Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 (1935).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26