Hans Frederik Berg
1815-
Isenkramer, drentselmann.

>
ff
Johan Christopher Berg. Født omkring 1750. Død 1793 i Nørre kvarter, Vår Frue sogn (København amt). Overstyrmann/Koffardi Kaptein/Brygger.
fm
Catharina Maria Löhr. Født 03.10.1744 i København amt. Død 16.08.1834 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Brygger.
mf
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
mm
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
f
Johan Peter Berg. Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
m
Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Hans Frederik Berg. Født 23.09.1815 i Vor Frue sogn (København kommune). Isenkramer, drentselmann.

Biografi - Biography

Isenkramer, drentselmann.
Født 23.09.1815 i Vor Frue sogn (København kommune).
Døpt 10.11.1815 i Vor Frue kirke, Vor Frue sogn (København kommune). 1

    Hans Frederik ble født i 1815 og døpt i Vor Frue kirke i København:
«No. 130.
    Aar og Datum.
1815. 23 Sept.
    Barnets fulde Navn.
Hans Frederik.
    Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme.
10 Nov.
    Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl.
Johan Peter Berg, afskediged Kapitain-Lieutenant i Søe-Etaten, Vestergade 19.
Dorothea Mattiesen.
    Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Mad. Berg og Forældrene».

    Han ble konfirmert i Stubbekøbing 18.04.1830. Det oppgis at han ble vaksinert 14.07.1816 av «Distrl: Klein».

    Hans Frederik giftet seg 26.10.1844 i Brøndby Øster kirke, København, med Hansine Elisabeth Petersen, født 26.02.1819. Han oppgis å være isenkramer i København.

    Ved skiftet etter hans mor 01.06.1846 oppgis også at han var isenkræmmer i København. 2

 

  1. Kirkebok Vor Frue, København, 1813-25: «Fødte. Mandkiøn», folio 43, nr. 130.
  2. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: «Confirmerede. Drenge», folio 113, nr. 1. Kirkebok Brøndby Øster, København, 1819-54: «Copulerede», folio mangler, oppslag 38.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26