Cathinga Maria Henriette Berg
1817-1876

>
ff
Johan Christopher Berg. Født omkring 1750. Død 1793 i Nørre kvarter, Vår Frue sogn (København amt). Overstyrmann/Koffardi Kaptein/Brygger.
fm
Catharina Maria Löhr. Født 03.10.1744 i København amt. Død 16.08.1834 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Brygger.
mf
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
mm
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
f
Johan Peter Berg. Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
m
Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Cathinga Maria Henriette Berg. Født 16.04.1817 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Død 03.06.1876 i København kommune.

Biografi - Biography

Født 16.04.1817 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 28.05.1817 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 1
Død 03.06.1876 i København kommune.

    Cathinga ble født i 1817 og døpt i Stubbekøbing kirke:
«No. 7.
    Aar og Datum.
1817. 16 April.
    Barnets fulde Navn.
Cathinga Maria Henriette Berg.
    Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme.*
28 Maii.
    Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl.
Kanselliraad og Toldinspekteur Joh: Peter Berg og Hustrue, Frue Dorothea Berg fød Mattiesen.
    Faddernes Navn, Stand og Opholdssted.
Madam Catharina Maria Berg fød Løhr [barnets farmor], Jomfru Lovise Kjerulff,
Kommersraad Rosing, Pastor Hammer fra ...bye, Kiøbmand Schell, Kb.m: Bentzen,
Kb.m: Wulff, Kb.m: Schjernoff».

    Hun ble konfirmert i Stubbekøbing 10.04.1831. Det oppgis at hun ble vaksinert 13.08.1817 av «Distrl: Klein».

    Cathinga Maria giftet seg 15.10.1834 i Stubbekøbing med «Garvermester i Stubbekjøbing» Theodor Emil Wulff.

    Theodor Emil ble født i Stubbekøbing 12.04.1810 og døde i Rønne på Bornholm 26.03.1855
(Kirkebok Stubbekøbing, 1798-1815, folio 109 og kirkebok Rønne, 1846-60, folio 319).

    Ved skiftet etter hennes mor 01.06.1846 oppgis det at hun var gift med garver T. E. Wulff på Bornholm.

    Ifølge Kjeld Lindholm døde Cathinga i København 03.06.1876. 2

 

  1. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Qvindekiøn, folio 58, nr. 7.
  2. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: «Confirmerede. Piger», folio 150, nr. 2. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: «Copulerede», folio 202, nr. 11.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26