Johan Christopher Rudolph Berg
1814-1854

>
ff
Johan Christopher Berg. Født omkring 1750. Død 1793 i Nørre kvarter, Vår Frue sogn (København amt). Overstyrmann/Koffardi Kaptein/Brygger.
fm
Catharina Maria Löhr. Født 03.10.1744 i København amt. Død 16.08.1834 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Brygger.
mf
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
mm
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
f
Johan Peter Berg. Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
m
Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Johan Christopher Rudolph Berg. Født 12.04.1814 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 03.01.1854.

Biografi - Biography

Født 12.04.1814 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
Døpt 20.05.1814 i Skt. Morten kirke, Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). 1
Død 03.01.1854.

    Johan Christopher ble født i 1814 og døpt i Skt. Morten kirke i Randers Købstad:
«No. 29,
    Ægte eller Uægte.
Ægte.
    Fødsels og Hjemmedaabs Datum.
12te April.
    Barnets Fulde Navn.
Johan Christopher Rudolph.
    Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Capt: Lieut: Berg og Dorothea Berg.
    Daabens Publikations Datum.
20de May.
    Faddernes Navn, Stand, Haandtering og Opholdssted.
Barnets Moder og Mad. Evaldsen, Pastor Clausen fra Mørke,
Vejermester Matthisen, Sagfører Jensen».

    Han ble konfirmert i Stubbekøbing 01.06.1828. Det oppgis at han ble vaksinert i Randers 30.08.1814 av ... Simony.

    «Ungkarl og Sognepræst Johan Rudolph Berg, Præst i Skagen» giftet seg 06.07.1844 i Hellig Aand kirke, København med Jensine Mathilde Grøn, født i København.

    Ved skiftet etter hans mor 01.06.1846 oppgis også at han var prest i Skagen.

    Folketellingen i 1850 for Skagen Købstad - Hus 1a - viser:
«Johan Christoffer Rudolp Berg - 36 - Gift - Fødested: Randers - Sognepræst, Husfader.
Jensine Mathilde f. Grøn - 36 - Gift - Fødested: København - Hans Kone.
Dorothea Catherine Berg - 5 - Ugift - Fødested: Skagen - Deres Børn.
Albertine Johanne Frederikke Mathilde Berg - 3 - Ugift - Fødested: Skagen - Deres Børn.
Cathrine Laurette Grøn f. Thychsen - 56 - Enke
                                                           - Fødested: Kongsberg, Norge - Hans Svigermoder.
Maren Nielsdatter Højen - 17 - Ugift - Fødested: Skagen - Tjenestefolk.
Cathrine Johansdatter - 26 - Ugift - Fødested: Tversted Sogn, Hjørring Amt - Tjenestefolk». 2

 

  1. Kirkebok Skt. Morten, Randers Købstad, 1814-17: «Fødte Mandkiøn», folio 8, nr. 29.
  2. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: «Confirmerede. Drenge», folio 112, nr. 5. Kirkebok Hellig Aand, København, 1832-45: «Copulerede», folio 339, nr. 53. Folketellingen i 1850 for Skagen Købstad, folio 45.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26