Elisabeth Albertine Dorothea Berg
1818-

>
ff
Johan Christopher Berg. Født omkring 1750. Død 1793 i Nørre kvarter, Vår Frue sogn (København amt). Overstyrmann/Koffardi Kaptein/Brygger.
fm
Catharina Maria Löhr. Født 03.10.1744 i København amt. Død 16.08.1834 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Brygger.
mf
Rudolph Mathiesen. Født 1758 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 09.08.1815 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Købmand og Vejermester.
mm
Cathrine Marie Schmidt. Født omkring 1772. Død 10.02.1829 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt).
f
Johan Peter Berg. Født 03.05.1782 i Sankt Annæ, Øster kvarter, Sankt Nicolaj sogn (København kommune). Død 25.06.1826 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Kaptein Løytnant, Kancelliråd, Toldinspektør.
m
Dorothea Mathiesen. Født 10.01.1791 i Skt. Morten sogn, Randers (Randers amt). Død 01.06.1846 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Elisabeth Albertine Dorothea Berg. Født 06.12.1818 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).

Biografi - Biography

Født 06.12.1818 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Døpt 29.01.1819 i Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 1

    Elisbeth ble født i 1818 og døpt i Stubbekøbing kirke:
«No. 1.
    Aar og Datum.
1818. 6te Debr.
    Barnets fulde Navn.
Elisabeth Albertine Dorothea Berg.
    Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme.
29de Jan.
    Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl.
Kanselliraad og Toldinspekteur Johan Peter Berg og Frue Dorothea Berg fød Mattisen.
    Faddernes Navn, Stand og Opholdssted:
Madam Scheel og Jfr: Hansen. Apotheker Aamodt, Dtr. Læge Klein;
Kbmand P. Hel, Kapt: Bjering».

    Hun ble konfirmert i Stubbekøbing 14.04.1833. Det oppgis at hun ble vaksinert 26.08.1819 av «Distrl: Klein».

    Elisabeth giftet seg 27.11.1840 i Stubbekøbing med «Kjøbmand i Stubbekjøbing» Silius Petersen Koch, født 30.10.1812.

    Ved skiftet etter hennes mor 01.06.1846 oppgis også at hun var gift med købmand C. P. Koch i Stubbekøbing. 2

 

  1. Kirkebok Stubbekøbing, 1811-35: «Fødte. Qvindekiøn, folio 62, nr. 1.
  2. Kirkebok Stubbekøbing 1811-35: «Confirmerede. Piger», folio 154, nr. 3. Kirkebok Stubbekøbing 1835-51: «Copulerede», folio 95, nr. 6.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26