Anna Jonsdatter Sandøre
1704?-1776

>
       
   

Anna Jonsdatter Sandøre. Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Gift Hans Larsen Sandøre. Festebonde.
Født mellom 1692 og 1699.
Død 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 09.04.1780 i Balsfjord (TR). 1
Lars Hansen Sandøre. Festebonde og fisker.
Født mellom 1733 og 1741.
Død 1810 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 29.07.1810 i Balsfjord (TR). 2
Marrit Hansdatter Sandøre. Født omkring 1741.
Elen Hansdatter Sandøre. Født omkring 1743.

Biografi - Biography

Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 26.05.1776 i Balsfjord (TR). 3

Levde 1769 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
    Det hevdes at Anna var datter til Joen Nielsen og Birthe Andersdatter på Nord-Langnes. Jeg har imidlertid ikke sett bevis for at dette er korrekt. Ifølge skiftet etter Joen i 1715 hadde han da to døtre som begge het Anne og som var 14, henholdsvis 6 år gamle. Døtrene skulle altså være født ca. 1701 og ca. 1709, ingen av disse fødselsår stemmer overens med den alder som oppgis for Anna i «Siele Registeret» fra 1769 eller da hun ble begravd i 1776!
    Den eldste datteren ble vel gift med Morten Ressen som i 1721 overtok ½ våg fisk landskyld i Nord-Langnes etter enken Birthe Andersdatter.
    «Anno=1721 d=21 Aprilis, Eftter Kongl: foget Sr: Andreas Tønders anordning, blev paa Grundfiorden udj helgøe tingsted forretaget ...
    1) ? blev i Retten læst En bøxselSædel udsted af ærværdige Hr Hemming Junghans, Pastor til Tromsøe gield, og det til Morten Ressen paa 1/2 vog fiskis landskyld udj Noer Langenes som Enchen Joen Nielsens for hannem opsagt haver; ditto Jord En af Præsteboels Jorder til Tromsøe gield datterit d=21 decembris 1720/:»

    Det er imidlertid mulig at Anna var datter til Joen Christophersen på Balsnes, bror til det søskenpar som ble henrettet for blodskam i 1690-årene, noe Alvin Andreassen antyder i en artikkel om «Balsnes og Sletta i eldre tider» i Yggdrasil nr. 2, 2003. Deres foreldre var Christopher Gundersen og Maren Jacobsdatter på Ytre Selnes (Stornes). Anna og Christophers fosterbarn, Hans Larsen, var i så fall søskenbarn.

    Hun kalles feilaktig Olsdatter i «Siele Registeret». Da hun døde, såvel som i skiftet etter henne, oppgis imidlertid at hun het Jonsdatter.

    Anna og Hans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1729: Anna, 40 år i 1769, døde før 1801.
Ca. 1732: Hans, gift med Susanna Andersdatter, døde på Sandøre i 1800, 68 år gammel.
Ca. 1733: Abelona, gift med Bastian Torkelsen, på Huchøen (36 år gammel) i 1769, døde før 1801.
Ca. 1736: Anna Martha, gift med Erich Christophersen Sagelven i 1758,
                          på Tommerelven (33 år gammel) i 1769, døde før 1801.
1733-41: Lars, overtok gården, gift med Golla Sørensdatter,
              oppgitt å være 36 år i 1769, men 69 år da han døde på Sandøre i 1810.
Ca. 1741: Marrit, gift med Henning Haagensen Thomasjord.
Ca. 1743: Elen, gift med Johannes Andersen Markenes.
Ca. 1746: Sølvie, konfirmert i 1765, 19 år gammel.
Jon, døde før 1777, antagelig før 1770.

    Anna døde i 1776:
«Fer Pentec[óstes] (1. pinsedag) Anne Jonsd. Sandøre 72».

    Skifte etter Anna ble avholdt 27.02.1777:


    "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 6 (skifteutlodningsprotokoll nr. 139), 1752-78 folio 412a.

    «Anno 1777 den 27d Feb er Skiftet forferdiget med Udlæg efter afgangne Anna Jonsdr. boende paa gaarden Sandøre i Tromsøe meenighed og Heløe Tinglaw. Haver efterladt Sig, Enkemanden Hans Larsen og følgende Børn, som hun har haft med ham i ægteskab, neml.
1. Hans, er myndig.
2. Lars, er og myndig.
3. Jon Hansen, er død, har efterladt Sig en datter Namnlig Anna Jonsdtr., er 11 aar gammel,
                        og værende hos hendes Stiffader Mathias Mathiasen Stor Stennesset.
4. Abelona, gift med Bastian Huchøen.
5. Anna Martha, gift med Erich Christophersen Balsfjorden.
6. Marit, gift med Hemming Haagensen Tommesjord.
7. Ellen, gift med Johannes Andersen Sandbogten, og
8. Anna, er hiemme, men skal gifte sig.
Boets formue Beløber ved Registrering og Vurdering til dend Summa = 158 rd. 1 sk. som udlægget viiser.
....
    Bliuer igien 100 rd. 5 mark 15 sk. Derfra afgaar endnu den Sal. Kones gangklæder Beløb 10 rd. 5 mark 14 sk. Er saa igien til Fælles Deeling imellom Enkemanden og børnene 90 rd. 1 sk.»

    Skiftet etter sønnen Hans ble avholdt 31.01.1801 med et appendix 03.07.1801:

    "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 12 (skifteutlodningsprotokoll nr. 148), 1798-1804 folio 298a.

    «Appendix Skifte
Efter afdøde Hans Hansens af gaarden Sandørenn i Tromsøe Tingl: begyndt den 3de Julü 1801 og Sluttet samme dato og Aar.
    Anno 1801, den 3de Julü paa min Boepæl gaarden Storsteennesset i overværelse af de 2de Witterligheds Vidner Ingebrigt Jønnberg og Nicolai Kolderup; paa
....
    Skifte Samlingen i afdøde Hans Hansen Sandørens Stervboe ... 26 Januari og ... næst paa følgende 31 Samme Maaned, Blev ... apperdix Skifte foretaget imellem bemeldte afdødes efterladte Arvinger som var følgende:
    1. Broderen Lars Hansen gift og boende paa gaarden Sandøren.
    2. Broder datteren Anna Jonsdatter, gift med Jørgen Andersen Holmenæss.
    3. Søstren Abelone død og efterladt Sig 3de Barn nemlig:
        ....
    4. Søstren Marith Hansdatter, Enke efter Haagen Hemmingsen
                                                     [feilskrevet, skal være Hemming Haagensen]
                                                     og boende paa gaarden Thommesjorden i Balsfiorden.
    5. Søstren Elen Hansdatter gift med Johannes Andersen Marchenes.
    6. Søstren Martha Hansdatter død, og i ægteskab med Erich Christophersen Saugelven efterladt sig følgende Børn:
        ...
....» 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1779-1796, folio 153.
  2. Kirkebok Tromsø 1806-21: Begravede, folio 829.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-1778, folio 72.
  4. Justisprotokoll Helgøy tingsted - 1738 folio 313, transkribert av Nord-Troms Museum. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-51, folio 80; nr. 6, 1771-1778, folio 412; nr. 12, 1798-1805, folio 295 og 298½. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 207. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre. Alvin Andreassen: «Balsnes og Sletta i eldre tider», Yggdrasil nr. 2, 2003.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11