Marrit Hansdatter Sandøre
1741?-

>
       
f
Hans Larsen Sandøre. Født mellom 1692 og 1699. Død 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Festebonde.
m
Anna Jonsdatter Sandøre. Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).

Marrit Hansdatter Sandøre. Født omkring 1741.
Gift 1759 i Tromsøysund (TR) 1 Hemming Haagensen Thomasjord. Festebonde.
Født omkring 1732.
Død 1799 på Thomasjord, Balsfjord (TR).
Begravet 26.05.1799 i Balsfjord (TR). 2
Adrian Hemmingsen Tennæs. Festebonde, jegtebygger og fisker.
Født 1769 på Thomasjord, Balsfjord (TR).
Døpt 12.02.1769 i Balsfjord (TR). 3
Død 19.02.1832 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 18.03.1832 i Balsfjord (TR). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1741.

Levde fra 1769 til 1805 på Thomasjord, Balsfjord (TR).
    Datteren til hennes sønn Adrian het Marrit, antagelig oppkalt etter sin farmor.

    Marrit og Hemming hadde følgende barn (minst):
1760: Haagen, overtok farsgården, død i 1814, 69˝ år gammel.
1762: Anne Catharina, født på Thomasjorden,
         gift med I Morten Andersen Tennæs, II Lars Johannesen Tennæs.
1764: Elen, ugift og hjemme hos moren i 1799.
1764: Ingeborg, tvilling, gift med Ole Willumsen Eijde, død i Mallangseidet i 1814, 50 år gammel.
1766: Hans, født i Balsfjord, død i 1771, 5 år gammel.
1769: Adrian, gift med Anne Andersdatter Tennæs, død i 1832.
1771: Hans, gift med Kirsten Olsdatter, på Hugøen i 1801.
1771: Else Maria, tvilling.
1774: Golla, gift med Israel Johannesen Nordtiosen i Balsfjord.
1776: N. N. Må være identisk med Lars, død i 1778, 2 år gammel.

    Haagen ble døpt i 1760, men teksten er meget utydelig (Kirkebok 1753-78, folio 45).
    Anne Katrina ble født på Thomasjorden 01.03.1762 og døpt «Dom Palmar» (Palmesøndag). Faddere var Anders Andersen Tennes, Hans Haagensen Balsnes, Lea Hendrichdatter Troms, Anne Andersdatter Tennes og Maria Stephensdatter Tromsen (Kirkebok 1753-78, folio 48).
    Elen ble døpt 7. søndag etter Trefoldighet i 1764. Faddere var Anders Jensen Balsnæs, Hans Jensen Troms, Anne Jacobsdatter(?) Bro.., Karen Hemmingsdatter H..den og Elen Hendrichdatter ibid (Kirkebok 1753-78, folio 51).
    Elens tvillingsøster ble døpt samtidig: «Ditt[o]: N: Ingeborg. Teft Johan Lars: Tørsnes, Peder Hansen Svartnes, Barbro ... ibid, Berrith Sølfesterd. ..., M.ti.. Pedersd. Selnes» (Kirkebok 1753-78, folio 51).
    Hans ble døpt 17. søndag etter Trefoldighet i 1766. Faddere var Hans Hogensen Balsnæs, Lars Sølfestersen Svartnæs, Sølfester Larsen Balsfjord, Berith Sølfesterdatter Balsfjord og Elen Hansdatter Sandøre. Han døde i 1771, 5 år gammel (Kirkebok 1753-78, folio 53 og 176).
    Hans ble døpt 3. søndag etter Trefoldighet i 1771. Faddere var Lars Andersen, Anders Andersen, Hans Hansen, Kirsten Larsdatter og Anne Andersdatter Tennæs (Kirkebok 1753-78, folio 58).
    Else Maria ble døpt sammen med sin tvillingbror, Hans. Faddere var Hans Karlsen, Nils Haldorsen, Anne Hansdatter, Susana Andersdatter og Beate Andersdatter (Kirkebok 1753-78, folio 58).
    Golla ble døpt 1. søndag etter Påske i 1774. Faddere var Ole Andersen, Lars Fransen, Sølvie Hansdatter, Barbro Thomasdatter og Elen Hansdatter (Kirkebok 1753-78, folio 23).
    Hemming fikk en sønn som ble døpt 17. søndag etter Trefoldighet i 1776. Sønnens navn er ikke angitt, men han må være identisk med Lars som døde i 1778, 2 år gammel. Faddere var Johannes Monsen, Lars Hansen, Morten Andersen, Anne Hansdatter og Golla Sørensdatter (Kirkebok 1753-78, folio 26 og 179).

    "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 194b.

    Marrit var 60 år, husmoder og enke ved folketellingen i 1801. Hun bodde på Thomasjord i Balsfjorden med sin datter Else Margrete Hemmingsdatter (24 år og ugift) og et tienste barn, Malena Hansdatter, 13 år gammelt.

    Etter at Hemming døde ble bruket delt. Marrit beholdt 8 merker, mens sønnen Haagen fikk 16 merker. Marrit satt med sin del av bruket til og med 1805.

    Delen ble så overtatt av Ole Jakobsen fra 1806 til 1810. Hans enke, Elise Margrethe Hemmingsdatter, satt med bruket til 1814, da hun giftet seg påny med Morten Andersen. Han ble ved ekstrarett 14.12.1818 sammen med sin hustru forvist til Finnmarken som straff for å ha forsømt sine stesønners, Jakob og Hans Olssønners, oppdragelse samt gjort seg delaktig sammen med dem i tyveri av en sau fra naboen Jermund Halvorsen. Dommen ble at de skulle arbeide i Vestfinnmarkens fogderi for kost og lønn, han i 1 år, hans hustru i ˝ år og stesønnen Jakob Olsen i 1 år. Den annen stesønn, Hans Olsen, skulle straffes med ris under fogdens oppsikt. Familien vendte senere ikke tilbake fra Finnmarken. 5

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser», folio 104.
  2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», folio 4.
  3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab», folio 56.
  4. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døde mandkjøn», folio 860, nr. 15.
  5. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 194b. N. S. Magelssen og Peter A. Larssen: Balsfjords bygdebok, 1925, side 54. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11