Asbjør Hansdatter Logn Indre

>
       
f
Hans Logn Indre. Død omkring 1616 på Logn Indre, Løken, Høland (AK). Gårdbruker.
m
Ingrid Logn Indre. Død omkring 1623 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).
Gift Gulbrand Hallesen Botner. Odelsbonde, lensmann.
Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK).
Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Gårdbruker, lagrettemann.
Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Gift 1614 Mattis Rolfsen Eidareng. Død omkring 1650 på Ereng (Eidareng), Askim (ØF).

Levde 1590.
Levde fra 1608 til 1613 på Botner, Løken, Høland (AK).
Flyttet omkring 1618 fra Botner, Løken, Høland (AK) til Ereng (Eidareng), Askim (ØF).
Flyttet 1650 fra Ereng (Eidareng), Askim (ØF) til Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Levde 1656 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
    Asbjør kom fra Indre Logn i Løken, Høland.

    Asbjør og Gulbrand hadde følgende barn:
Halle, til Vestre Kjeserud, gift med Ambjørg Amundsdatter Nordre Hallangen i Frogn,
         skifte 24.08.1658.
Ca. 1608: Bottolf, til Dramstad/Tømt/Store Rud i Askim,
                gift med Gunhild Svensdatter Heli i Spydeberg.
Gjøa, gift med Anders Kolbjørnsen Ottersrud og Tomter i Frogn, død ca. 1640, skifte 12.12.1643.

    Hun må ha vært svært ung da hun ble gift med Gulbrand, og hun levde ennå i 1656. Hun hadde antagelig odelsrett til Ereng (Eidareng) i Askim. Stesønnen Torkild Gulbrandsen Botner eide Ereng i 1614 som han trolig har løst inn på Asbjørs vegne i boet etter Neri Hoff i Askim som døde ca. 1612.

    Ereng er gammelt bondegods. Ogmund er nevnt på gården omkring 1400. I 1514 bodde Bjørn på Eidareng. Fra 1593 har vi en sammenhengende brukerrekke. Anders står det året som bruker. Ragnhild, som brukte gården i 1604, er antagelig enke etter Anders. I 1610 eide Amund Halvorsen på By i Enebakk 1 spann smør i Eidareng.

    Asbjør giftet seg annen gang med Mattis Rolfsen Eidareng i 1614. Da Mattis døde, flyttet Asbjør til sønnen Halle på Kjeserud Vestre, Eidsberg.

    At Asbjørg Hansdatter på Ereng i Askim er datter av Hans på Indre Logn (død ca 1616) og Ingrid (død ca 1623) framgår indirekte av et diplom (domskjennelse) av 06.04.1622, Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Ingrid Logn var da innstevnet med sine medarvinger til tinget for ødegården Bøler i Høland, og medarvingene var Mathis Ereng i Askim og Gudmund Rud i Aurskog. 1

 

  1. Diplom (domskjennelse) av 6. april 1622, Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 19-20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748), Littera B. RA, odelsskatt 1655/56 og 1656/57 for Heggen og Frøland. RA, Danske kanselli, skap 9, pk. 133, jordebok for Askim, Trøgstad og Eidsberg (Årsrtallet må være 1615). Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26